Contact information

Jakob holds a MSc in Political Science from University of Gothenburg, and a BA in Political Science from Lund University. Before commencing PhD studies at Stockholm University, Jakob worked as an associate researcher at Swedish National Election Studies, University of Gothenburg.

Research interests

Political representation, voting behavior, gender, social stratification and ideologies.

Publications

Oscarsson, Henrik, Solevid, Maria, & Ahlbom, Jakob. (2021). Hur mår demokratin i Göteborg? In Björn Rönnerstrand, Maria Solevid & Henrik Oscarsson (Eds.), Hög tid för Göteborg. University of Gothenburg: SOM Institute.

Oskarson, Maria & Ahlbom, Jakob. (2021). Trender i könsskillnader bland svenska väljare. Swedish National Election Studies Report Series 2021:1. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Ahlbom, Jakob. (2020). Väljarbeteende bland kvinnor och män 2018 och 2019. Swedish National Election Studies Report Series 2020:16. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Ahlbom, Jakob. (2019). Framtida samhällen: Väljarnas ideologiska positioner 1982-2018. Swedish National Election Studies Report Series 2019:5. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Andersson, Ulrika, & Ahlbom, Jakob. (2018) Nyhetsintresse och medieattityder. SOM Report 2018:35. University of Gothenburg: SOM Institute.