Contact information

Doctoral dissertation

Beyond the State: The Future Polity in Classical and Soviet Marxism. Stockholm: Scandinavian University Books, 1972.

Current research interests

European politics and integration, comparative politics, legislatures, human rights, budget policy, accountability in politics and public administration.

Professional career

 • Research Associate (docent), Stockholm University, 1972-1976
 • Adviser, Ministry of Finance, 1976-1978 and 1979-1983
 • Secretary of State, Prime Minister's Office, 1978-1979
 • Professor in Soviet and East European Studies, Uppsala University, 1983-1985
 • Professor in Political Science and Public Administration, Stockholm University, 1985-2010 (on leave 1985-99)
 • Secretary General, Council of Europe, 1994-1999.

Political functions

 • City Councillor in Lidingö, 1970-1976
 • Liberal Member of the Swedish Parliament for Stockholm County, 1976-1982 and 1985-1994
 • Chairman of the Social Affairs Committee of the Swedish Parliament, 1985-1991
 • Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Swedish Parliament, 1991- 1994
 • Vice-President of the Liberal International 1992-1994
 • Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 1986-1994, alternate 1981-1983; Chairman of the Liberal, Democratic and Reformers Group 1991-1994.

Chairmanships

 • Chairman of the Government Committee on Public Policy Planning (Förvaltningsutredningen), 1977-1983
 • Chairman of the Expert Group for Studies in Public Finance (ESO), 1981-1983 and 1986-1992
 • Chairman of the Nordic Committee on Soviet and East European Studies, 1983-1987
 • Chairman of the Board of the Swedish Agency for Research Co-operation with Developing Countries (SAREC), 1991-1994
 • Chairman of the Board of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 1992-2000
 • Chairman of the Board of the Centre for Evaluation of Social Policy (CUS), 1993-94
 • Chairman of the Board of the Stockholm University-Karolinska Institutet Ageing Research Centre (ARC) 2000-2006
 • Chairman of the Board of the Swedish Institute for Growth Policy Studies (ITPS) 2001-2007
 • Chairman of the Swedish National Council on Medicine and Ethics 2001-2011
 • Chairman of the Board of the International Programme Office for Education and Training 2003-2007
 • Chairman of the Board of the Edita and Ira Morris Hiroshima Foundation 2004-
 • Chairman of the European Conference of National Ethics Committees (Cometh) 2005-2007
 • Chairman of the Board of Riksbankens Jubileumsfond (The Bank of Sweden Tercentenary Foundation) 2006-2014
 • Chairman of the Board of the European Humanities University (Vilnius) 2012-2016
 • Chairman of the Board of the Research Institute of the Åbo Akademi Foundation 2012-
 • Chairman of the Board of the Swedish Research Institute in Istanbul 2013-

                                                                                                                                  To top

Memberships

 • Board Member of the International Committee on Soviet and East European Studies (ICSEES), 1985-90
 • Member, Norwegian Committee on Leadership and Organisation Research (LOS - kommittén), 1991-94
 • Member, Conseil d'Administration, Centre des Études Européennes de Strasbourg, 1995-99
 • Member, Board of Trustees, European University S:t Petersburg, 1997-2000
 • Member, Academia Europea, 1998-
 • Member, European Group of Public Law, 1998-
 • Member of the Convention for Drafting the EU Charter of Fundamental Rights, 1999 - 2000 (personal representative of the Swedish Prime Minister)
 • Member, Executive Committee, International Political Science Association (IPSA) 2003-2009; Vice President 2006-2009
 • Member, Scientific Council of the Swedish National Audit Agency, 2003-2012
 • Member of the Government Committee on Constitutional Reform, 2004-2008
 • Member, Immovable Properties Commission (Nicosia), 2006-
 • Member, Board of Trustees of the European Studies Institute (Moscow), 2007-2014
 • Member, Board of Trustees of the Eurasia Partnership Foundation (Tbilisi), 2008-
 • Member, Royal Swedish Academy of Sciences, 2008-
 • Member, Recruitment Committee of the Swedish Ministry of Foreign Affairs, 2009-2013
 • Member, Board of the Sverker Åström Foundation for the Furtherance of Swedish-Russian Relations, 2009-
 • Member. Stipend Committee of the Sweden-America Foundation 2010-

Education

 • Fil. kand., Stockholm University 1963
 • Jur.kand., Stockholm University 1965
 • Exchange student, Law Faculty of Leningrad University, spring term 1966
 • Fil. lic., Stockholm University, 1967
 • Master of Arts, Princeton University 1967
 • PhD, Princeton University 1972
 • Fil. dr., Stockholm University 1972

                                                                                                                                 To top

Honours and awards

 • Docent, Stockholm University, 1972
 • Herbert Tingsten Award (shared with Ingemar Hedenius), 1976
 • Docent, Åbo Akademi, 1980
 • Nagrada Sloboda (Prix liberté), Centre International pour la Paix, Sarajevo, 1995
 • Grosskreuz des Fürstlich Liechtensteinischen Verdienstordens, 1996
 • Gran Croce de S:ta Agata (San Marino), 1997
 • Gold Medal, Comenius University of Bratislava (Slovakia), 1997
 • Doctor Honoris Causa, Babes-Bolyai University of Cluj (Romania), 1997
 • Citoyen d'Honneur, Ville de Dammarie-lès-Lys (France) 1998
 • Nomisma Honoris, Law Faculty, University of Ljubljana (Slovenia), 1999
 • Steaua României, în gradul de Mare Cruce (Romania), 1999
 • Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (Spain), 1999
 • Grosses Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland mit Schulterband und Stern, 2000
 • The Swedish King's Medal, 12th Size with Serafim Ribbon, 2004
 • Senior Fellow, Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI), University of Bonn, 2009
 • Karl Staaff Gold Medal, 2009.

Languages

Swedish, English, French, German, Russian.

                                                                                                                                 To top

Publications

Books

Government Reports

Other Publications

Books

Vad staten vill. Mål och ambitioner i svensk politik. Redigerad volym, med Marja Lemne. Stockholm: Gidlunds, 2013.

"The Enigma of European Added Value. Setting Priorities for the European Union". Sieps 2005:4, Stockholm 2005, 108 sid.

"Reinventing Cohesion. The Future of European Structural Policy." Sieps, Swedish Institute for European Policy Studies, 2003:17.

"Huru skall statsvercket granskas?" Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll." Expergruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Ds 2002:58
Sammanfattning //Hela ESO-rapporten

Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik. Stockholm: Finansdepartementet Ds 2000:60. Sammanfattning // Hela ESO-rapporten

Europe as invention and necessity, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999. Also French version: L'Europe: invention et nécessité, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999.

I välståndets rävsax: konsumenter, producenter och den offentliga tillväxten. Stockholm: SNS 1988 (edited with Ingemund Hägg).

Den offentliga revolutionen, Stockholm: Liber, 1978. 2nd ed. Stockholm: Liber, 1983.

The Soviet Political Agenda: Problems and Priorities 1950-1970, London: Macmillan, 1979.

Sovjetunionens politiska problem 1950-1970, Stockholm: Liber, 1978.

Vem håller i rodret?, Stockholm: Kontenta, 1978 (edited).

Petita: hur svenska myndigheter argumenterar för högre anslag, med Maud Eduards, Stockholm: Publica, 1975.

"Offentlig sektor i tillväxt" (med Karin Busch, Gabor Bruszt, Mats Hellström Roger Henning, Erik Höök, Anders Leion, Christer Wallroth, Bo Winander och Hans L Zetterberg) SNS skriftserie nr 2, Uddevalla 1975.

Den kommunistiska framtiden, Stockholm: SNS, 1974.

Beyond the State: The Future Polity in Classical and Soviet Marxism, Stockholm: Scandinavian University Books, 1972.

Den nygamla vänstern, med Carl Tham. Stockholm: Bonniers, 1967. 2nd ed., Stockholm: Aldus, 1969.

"Näringslivet utmanat". En SNS-undersökning av studentkritik mot företag och samhälle (med Göran Albinsson, Sitgvard Herber och Torgny Segerstedt). SNS skriftserie nr 4, Uddevalla 1969.

                                                                                                 To Publications           To top

Government Reports

Rapport från Bergwallkommissionen. SOU 2015:52.

"Vaccinpolitik: några strategiska överväganden", SOU 2010:39 "Ny ordning för nationella vaccinationsprogram", bilaga 7, s. 741-753.

Självständiga lärosäten. SOU 2008:104.

Styra och ställa - förslag till en effektivare
statsförvaltning. SOU 2008:118.

"Differentierad förvaltning." Underlagsrapport till 2006 års
förvaltningskommitté. SOU 2008:119, s. 6-70.

En reformerad grundlag. SOU 2008:125.

Sverige som värdland för internationella organisationer. SOU 2006:26

Utrikessekretessen, Stockholm: SOU 1994:49.

Parlamentet och statsutgifterna - hur finansmakten utövas i nio länder, Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Stockholm: Finansdepartementet, Ds Fi 1984:18.

Politisk styrning - administrativ självständighet, SOU 1983:39.

Bättre beslutsunderlag för budgetpolitiken. Rapport från utredningen om forsknings- och utvecklingsinsatser rörande offentlig ekonomi, Ds B 1980:17.

Avgifter i staten - nuläge och utvecklingsmöjligheter, SOU 1979:23.

Förnyelse genom omprövning. SOU 1979:61.

                                                                                                 To Publications           To top

Other Publications

2014-2019

EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna? Sieps 2014:6epa.

Europa på remiss. Svensk medverkan i Europeiska kommissionens offentliga samråd Sieps 2014:3. Med Linda Johansson.

Entering a World of Footloose Tax Bases: Can the EU Generate Its Own Income? Sieps 2015:8epa. Även i Alfredo de Feo & Brigid Laffan, EU own resources: momentum for a reform? Florence: European University Institute, RSCAS, 2016, Global Governance Programme. 

EU-myndigheter: en växande arena. I Statskontoret (2016) Statsförvaltningen efter 20 år i EU.  

Junckerplanen under debatt. Sieps analys 2017-06-20.    

Kunskaper och evidens i politiken (2018) Sahlin, N.-E., red.  Vetenskap och beprövad erfarenhet: politik.

Daniel Tarschys: EU bör sluta ägna sig åt ekonomisk omfördelning. Dagens Industri 2018-04-04.

EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna. Sieps analys 2018-02-21.

Regelgranskning i EU: några tendenser efter 1995. I Statskontoret 2018:1 Fler uppgifter för Regelrådet. Bör rådet arbeta mer med EU-lagstiftning och digitalisering?

Musik, politik och ett maktspel i fyra akter. I Musikens makt, RJs årsbok 2018. En vänbok till Göran Blomqvist.

Den fryntlige misantropen: Tage Erlander i helfigur. Nordisk Tidskrift 2018:1.

Administration: the hidden star of the EU budget. Sieps perspektiv 2019-04-29.

Rättsstaten under hot, uppifrån som nerifrån. Sieps perspektiv 2019-05-06.

Ruth Bader Ginsburg – en amerikansk ikon. Understreckare SvD 2019-05-06.

Ruth Bader Ginsburg: laudatio. 2019 Gilel Storch Award Ceremony, 2019-05-06.  

 

2007-2013

"Mer Europa ger mer nationell suveränitet", Sven E. O. Hort, red., På cykeltur genom livet. En vänbok till Gunnar Wetterberg, s. 55-64. Stockholm: Atlantis, 2013.

"Ett rekviem över hundra verksstyrelser med begränsat ansvar", i Vänbok till Sten Heckscher. Uppsala: Justus förlag, 2012.

"Medlemsländerna starka motorer för utjämning av levnadsstandard", Sieps nyhetsbrev 2012:2.

"Granskare och politiker: någon som lyssnar?" Per Molander, red. Kunskapen och makten. Om det offentliga beslutsfattandets kunskapsförsörjning. Stockholm 2012, s. 185-195.

"Investing Where It Matters: An EU Budget for Long-Term Growth". Report by a CEPS Task Force: Chair: Daniel Tarschys, Rapporteur Jorge Núñez Ferrer. Brussels 2012.

"Sociala Europa - ett komplext begrepp." I G. Bertola, J. Hettne, F. W. Scharpf & D. Tarschys, Är EU en social marknadsekonomi? En antologi. Sieps 2011:op2.

"The Europeanization of Policy" (with Malena Britz) in Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser & Leonardo Morlino (eds.), International Encyclopedia of Political Science, SAGE Publications, 2011.

"How Small are the Regional Gaps? How Small is the Impact of Cohesion Policy?
A Commentary on the Fifth Report on Cohesion Policy". European Policy Analysis, Sieps, January issue 2011:1epa.

The EU Budget: What Should Go In? What Should Go Out? Sieps 2011:3.
http://www.sieps.se/sites/default/files/2011_3.pdf

"Impulser hit, impulser dit. Några anteckningar från gränslandet mellan statskunskap och politik." Magnus Jerneck & Björn Badersten, red., Kontraster och nyanser: Svensk statsvetenskap i en brytningstid. Statsvetenskaplig Tidskrift 112:5 s. 578-590.

"Policy Metrics under Scrutiny: The Legacy of New Public Management." Hans Joas & Barbro Klein, eds. The Benefit of Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global Social Science. Festschrift for Björn Wittrock on the Occasion of his 65th Birthday. Leiden & Boston: Brill, 2010, p. 33-50.

"Government, governance, governmentality: Political scientists in search of a discipline", Participation, vol. 34, no 1 (2010).

"Social scientists in the corridors of power", World Social Science Report
2010: Knowledge Divides.
Unesco: World Social Science Council. With Guy Lachapelle.

"The Challenge of Decremental Budgeting", OECD Journal of Budgeting, vol.
2009/2, p. 39-47.

"The Parliament and the Budget: Enhancing Its Capacity for Oversight." Paper for the OECD & Turkish Grand National Assembly symposium, The changing role of parliament in the budget process, Afyonkarahisa, 8-9  October 2008. Published in Bütçe sürecinde parlamentonun deĝişen rolü. Ankara 2009.

"Juristen som skiljedomare mellan politiker och politiker", Regeringsrätten 100 år, Stockholm: Iustus förlag, 2009, s. 515-524.

"Reaction to Iozzo, Micossi and Salvemini, A New Budget for the European Union?" Notre Europe Aug. 2009.

"Češi mají vzácnou historickou zkušenost", in Monika Macdonagh-Pajerová & Jan Hron, eds., Evropané píši o Evropě. Praha: Ano pro Evropu, 2008.

"Building Russia, Building the European Union: The Dialectics of Political Integration, 2000-2010" i Åke Frändberg, Stefan Hedlund & Torben Spaak (red.), Festskrift till Anders Fogelklou, Iustus förlag, 2008.

”Riksdag och regering: den svenska modellen”, Li Bennich-Björkman & Paula Blomqvist, red., Mellan folkhem och Europa. Malmö 2008.

”The Future of European Structural Funds”, Written Evidence, 19th Report of Session 2007-08, The Future of EU Regional Policy, House of Lords Paper 141.

“General Rapporteur Intervention”, Power and Empowerment: The Interdependence of Democracy and Human Rights. Forum for the Future of Democracy, 13-15 June. Strasbourg 2007. Även fransk version: Pouvoir et autonomisation – l’interdépendance de la démocratie et des droits de l’homme.

"Agenda 2014 - A Zero Base Approach" in European Policy Analysis, issue 5, Swedish Institute for European Policy Studies, 2007.

“Europabilden och Europabygget”, Mats Bergquist & Alf W. Johansson, red., Säkerhetspolitik och historia. Essäer om stormaktspolitiken och Norden under sjuttio år. Stockholm 2007.

                                                                                                 To Publications           To top

2005-2006

"The Political Philosophy of Paternal Leave - Two Liberal Ideas of the State", i Claes Linde, Maud Eduards och Alexandra Segerberg (red), State of Welfare. Politics, Policies and Parties in (Post-) Welfare Society, Stockholm, Statsvetenskapliga institutionen, 2006.

"Mål utan mening? Om ordstyrning i landet där allt är prioriterat." Ur Marja Lemne (red), Förvaltningens byggstenar, Statskontoret småskrifter 2006:1.

"Building Europe by Research and Education", In Bocsan Nicolae, Breckner Wolfgang W., Gyémánt Ladislau and Szamosközi István Universitate Si Cultura. Volum didicat Profesorului Andrei Marga cu ocazia ïmplinirii värstei de 60 de ani. Presa Universitara Clujeana, 2006, sid. 371-382.

"Vad ska ändras i grundlagen?" Sid 125-127 i Grundlagarna och EU:s konstitution. En antologi. Ulf Öberg (red). Jure förlag AB, Stockholm 2006.

"Snabba ryck på Helgeandsholmen". Akademikern nr 18/2005

"Chirac har en stor idé". Akademikern, nr 8/2005, sid 17.

"Vad ska EU göra med alla pengarna?" Akademikern, nr 14/2005, sid 19.

"Enlargement and cohesion: the issues" (med Jonas Eriksson), i From Policy Takers to Policy Makers. Adapting EU Cohesion Policy to the Needs of the New Member States. Sieps 2005:5, Stockholm 2005.

"Franskt nej på fel fråga". Axess, nr 6, september 2005, sid 8-9.

"The Ethics of Stem Cell Research: A Swedish Perspective", Proceedings of the International Congress of Bioethics. Tehran: National Research Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 2005, p. 131-147.

"Hårda nötter i grundlagen". Akademikern nr 4 2005, sid. 25.

"Sektorisering och konsolidering. Två utvecklingstendenser i svensk samhälls-förvaltning". Bilaga 2 i Sektorisering inom offentlig förvaltning. Statskontoret 2005:3, s. 105-143.

                                                                                                 To Publications           To top

2002-2004

"Democracy, Values, Institutions: the Use and Abuse of Governance" i Participation Vol. 28, no 3, hösten 2004.

"What price values?" I Alyson, J.K. Bailes & Isabel Frommelt (eds.), Business and Security. Public-private sector relationships in a new security environment. SIPRI, Oxford University Press, 2004.

"SOU-filosofin som exportvara"(PDF-format). Svensk Juristtidning 3/2004, sid. 288-290.

"Demokratitjeskij audit", Obshchaja tetrad. Vestnik Moskovskoj shkoly politicheskikh issledovanij, No 3 (26), 2003 p. 77-80.

"Goal congestion. Multi-Purpose Governance in the European Union", in E.O. Eriksen, J.E. Fossum and A.J. Menéndez (eds.) The Chartering of Europe, pp 161-178. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003.

"Ompröva strukturpolitiken!", EuropaPosten 2004:1.

"Tre perspektiv på EUs östutvidgning", Ekonomisk Debatt 2004:1.

"Taxes and bribes: assessing the extraction burden in orderly and disorderly societies." European Review, 2003 Vol. 11. No 3, pp 365-383.

"För tomma hus. Om riksdagen som vår politiska nationalscen." Bertil Ohlin-föreläsningen år 2002. Bertil Ohlin-institutet, Stockholm 2002.

"Poczatek elastycnej integracji - Polska i Rada Europy", Hanna Machinska, ed., Polska w Radzie Europy: 10 lat czlonkostwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Centrum Europejskiego Uniwersitety Warszawiego, 2002.

"Sverige klarar inte av EU-tempot", Dagens Nyheter, 4 juni 2002.

"Svenska politiker har beröringsskräck", Expressen, 28 september 2002.

"Promoting Cohesion: The role of the European Union". Democracy and European Governance - Towards a New Political Order in Europe? Proceedings from ARENA European Conference. Oslo 2002.

"Time Horizons in Budgeting", OECD Journal of Budgeting, 2002, vol. 2, No. 2, pp. 77-103.

"Soft Security by Intergovernmental Cooperation: North-Eastern Europe and the Council of Europe", Holger Moroff (ed.), European Soft Security Policies: The Northern Dimension, Helsinki & Berlin: Ulkipoliittinen Instituuti & Institut für Europäische Politik, 2002.

"Hegel as a Leninist", Jan Hallenberg, Bertil Nygren & Alexa Robertson (eds.), Treansitions: In Honour of Kjell Goldmann. Stockholm: Departement of Political Science, Stockholm University, 2003.

"Goal Congestion: Multi-Purpose Governance in the European Union", E.O. Eriksen, J. E. Fossum & A. J. Menéndez (eds.), The Chartering of Europe: The European Charter of Fundamental Rights and its Constitutional Implications. Baden-Baden: Nomos, 2003.

                                                                                                 To Publications           To top

1999-2001

"Socialliberalismen -  en idé med eller utan framtid", Håkan Holmberg (red.), Globalisering, ideologi och nationell politik. Elva texter kring Bertil Ohlin och socialliberalismen. Hedemora 1999, s. 26-40.

"The Council of Europe as a partner in the European security system", Peter Jenner (ed.) NATO 50 years on: Enlargement and Renewal, Atalink Ltd., 1999.

"The Euro in the West Is Fine, but Europe Is More Than 'Euroland', International Herald Tribune, 29 January 1999.

"Le Conseil de l'Europe et l'affaire Öcalan", Le Monde, 12 mars 1999.

"Culture: in from the margins" ("La culture au cœur"), Regions No. 3 Feb-Mar-Apr 1999, FEDRE Official Magazine (Foundation for the Economy and sustainable Developments of the Regions of Europe) Genève.

"Fél évszázad egy szervezet történetében", ("Half a Century in the Life of an Organisation"), Európa Tanács, Külügyminisztérium, ChartaPress Kft., Budapest 1999.

"50 Years of Council of Europe – Building Europe Without Dividing Lines". Article published in: Romania Libera (Romania) (3 May 1999), Albanian Daily News, Albania, Koha Jone, (Albania), Diari d'Andorra, Aravot, (Armenia), Le Soir (Belgium), Hospodarske Noviny (Czech Republic), Nepszabadsag (Hungary), Morgunbladid (Iceland), Avvenire (Italy), Diena (Latvia), Luxembourger Wort (Luxembourg), The Times (Malta), Dagbladet 1999 (Norway), Gazeta Wyborcza (Poland), Izvestia (Russian Federation), Daily Pravda (Slovakia), Hürriyet (Turkey), Golos Ukrainy Ukraine (5 May 1999), Acropolis (Greece), (6 May 1999), ABC (Madrid), Tagesanzeiger (Zürich) Vecer, (The Former Yugoslav Republic of Macedonia) (7 May 1999), Expresso (Portugal) (8 May 1999), Phileleftheros (Cyprus) (10 May 1999), Saptamina (Moldova) (14 May 1999), Musavat (Azerbaijan) (15 May 1999).

"Qui a peur de la Charte européenne?", Le Figaro, 2 July 1999.

"Fifty years of the Council of Europe: Building Europe without dividing lines", Perceptions: Journal of International Affairs, Volume IV, No 2, June-August 1999, Ankara.

"Die Divisionen des Europarates", Neue Zürcher Zeitung, 24-25 Juli, 1999.

"Une Europe plus humaine et plus solidaire: Reconstruire le Pacte social", Romanian Journal of International Affairs, Romanian Institute of International Studies, 2-3 / 1999.

"Den långa vägen till Europa", Katarina Engberg mfl, En ny världsbild: från kallt krig till global marknad, Stockholm: Atlas, 1999.

"The Council of Europe: 50 years of European co-operation", European Review, vol. 7, no 4 (Oct. 1999).

"Los derechos humanos y el consejo de Europa", Servando de la Torre et al., Derechos y responsibilidades de la persona, Veintuno Colleción. Madrid: Fundación Canovas del Castillo, 1999.

"Russkie korni rossijskoj demokratii", Obshchaja tetrad’. Vestnik Moskovskoj shkoly politicheskikh issledovanij, No 15 (2000), p. 7-13.

"The Changing faces of cohesion in Europe", European Voice, 3-9 May 2001.

"Europarådet, EU och de mänskliga rättigheterna", Juridisk Tidskrift 2000-01:3. Även i Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum & Agustín José Menéndez (eds.), The Chartering of Europe: The Charter of Fundamental Rights in Context, Arena Report 2001:8.

"Wealth, Values, Institutions: Trends in Government and Governance", Governance in the 21st Century, Paris: OECD, 2001. Även i tysk version: "Wohlstand, Werte, Institutionen: Tendenzen von Regierung und Gouvernanz", Governance im 21. Jahrhundert, Paris: OECD, 2001.

Demokrati utan utland: Demokratirådets rapport 2001, Stockholm: SNS, 2001. Med Olof Petersson, Karl-Magnus Johansson och Ulrika Mörth.

"Engaging the EU Publics", Christina V. Bailis (ed.), Enlargement: A Priority for the Europen Union. Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, 2001.

"Offentligt, privat eller frivilligt? Välfärdsproduktion i några europeiska länder", Självstyrelsen och EU. Stockholm: Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2001.

"Medborgarnas rättigheter visavi kommunernas frihet och ansvar", Självstyrelsen och EU. Stockholm: Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet, 2001.

"Rights and Obligations in the Promotion of Social Welfare: A European Perspective", N. Hassan Wirajuda & Francis Delon (eds.), The Fourth Informal ASEM Seminar on Human Rights, Bali Indonesia 12-13 July, 2001, pp. 123-128.

                                                                                                 To Publications           To top

1996-1998

"Russia's entry to the Council of Europe isn't just realpolitik", The European 18-24 January 1996.

"Rußland darf nicht Weimar werden", Die Welt, 14 February 1996.

"Europa öppnar sig mot öst", Uttryck no 1, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, 1996.

"La Russie au Conseil de l'Europe: défi et espoir", Dernières Nouvelles d'Alsace, 23 January 1996.

"Wandel in Mittel- und Osteuropa und die Stellung des Europarates", Vorträge, Reden und Berichte aus dem Europa-Institut Nr. 336, Europa-Institut, Universität des Saarlandes, 1996.

"The Concept of Democratic Security", Romanian Institute of International Studies, Bucharest 21 May 1996.

"Enlargement: the Russian Chapter", The Challenges of Greater Europe, Strasbourg: Council of Europe, 1996.

"Transfrontier Co-operation in Central Europe", ed. V. Hudák et al, Building a new Europe, Prague 1996.

"Europas återförening", Christer Hallerby, ed., En våg av frihet: en liberal utrikespolitik för en ny tid, Stockholm: Ekerlid, 1996.

"Die Institutionen des Neuen Europa: Die Rolle des Europarates", Liechtenstein-Institut, Forschung und Lehre, Nr. 12 1996.

"The Council of Europe heading towards the year 2000", European Yearbook, Vol. XLII, 1994, The Hague: Kluwer Law International, 1996.

"The glass of European democracy is half-full", European Voice 11-17 July 1996.

Acceptance speech as doctor honoris causa, Award Ceremony "Doctor Honoris Causa" at the Babes-Bolyai University, Cluj, Romania, 18 October 1996.

A future security agenda for Europe. Report of the Independent Working Group established by SIPRI. Co-chaired by Daniel Tarschys and Adam Daniel Rotfeld. Stockholm: Sipri, 1996.

"Proustian Flashes Leave A Bad Taste in Europe", International Herald Tribune, 29 November 1996.

"The Council of Europe: strengthening European security by civilian means", NATO review January 1997.

"Bioéthique: l'Europe pionnière", Opinions, 7 April 1997.

"Toward a worldwide bioethics agreement", The Baltic Times, 10-16 April 1997.

"Le rôle du Conseil de l'Europe dans la construction européenne", La Tribune Franco-Allemande, Mai 1997.

"La Nouvelle Architecture de l'Europe: Elargissement du Conseil de l'Europe, Droits de la Personne, Relations avec l'Union Européenne", Collection "Etudes européennes" de la Chaire Jean Monnet de l'Université de Montréal, 1997.

"Building unity step by step: The role of The Council of Europe", Actes de la deuxième rencontre Coudenhove-Kalergi, pp. 33-36, Gstaad, 5-6 September 1997.

"A united and democratic Europe", International Herald Tribune, 11 October 1997.

"Den seglivade gaullismen", Leif Leifland ed., Brobyggare: En vänbok till Nils Andrén, Stockholm: Nerenius & Santérus, 1997.

"Russia as a European partner", Is Russia a European Power? The position of Russia in a new Europe, Leuven University Press, 1998.

"Prava cheloveka ne imejut natsional'nykh granits", (Human Rights Have No National Boundaries) Izvestija, 2 July 1998.

"Rescuing Kosovo is a project for all of Europe", International Herald Tribune, 26 August 1998.

"The Council of Europe: The Year 2000 and beyond", Romanian Journal of International Affairs, Volume IV:2, Bucharest 1998, pp 42-56.

"Gero-economics and gero-politics: A human rights perspective", The Future of Social Security, The Stockholm Conference 29 June-1 July 1998, Stockholm: Regeringskansliet, 1998.

"The Worst Political System Except for all the Others", Lecture 11 Dec. 1998, Athens: Hellenic Centre for European Studies. Also Greek version, "To kheoirotero politiko systema exairoumenon olon ton allon".

“Hur mycket regerande behöver vi? Regeringskansliet inför 2000-talet”, Rapport från ett ESO-seminarium, Ds 1998:76.

                                                                                                 To Publications           To top

1990-1995

"Ryskt och nordiskt: det långa perspektivet", Karl E. Birnbaum et al ed., Omvälvning i Östeuropa. Göteborg: Utrikespolitiska institutet & MH Publishing, 1990.

"Den offentlige revolusjonen - og etterpå?", Anders Rosenhayn Hovdum et al., Visjoner om velferdssamfunnet, Bergen: Alma Mater, 1990.

"Mot en kooperativ byråkrati". Olle Berglund et al, ed., Ombyggnad pågår. Om kooperativ utveckling inom den offentliga sektorn. Oskarshamn: Kooperativa institutet, 1990.

"Regeringens styrformer", Att styra riket: regeringskansliet 1840-1990, Departementshistoriekommittén, Stockholm: Allmänna förlaget, 1990.

"Skattekvotsfällan", Stockholm: Ekonomisk debatt no. 4, 1990.

"Productivity and Effectiveness in Health Care", Quality Assurance in Health Care, vol. 2, no 3/4, 1990.

"Den nordiska välfärdsmodellen - ideal eller trångstrøja", Nordiske allianser i det nye Europa. Johan Throne Holst konferansen 1991. Oslo: Handelshøyskolen BI, 1991.

"De sociala uppgifterna och det lediga Sverige", Liberal Debatt, 1:1992.

"Hur styr regeringen riket?", Konsten att reagera. Stockholm: Regeringskansliets förvaltningskontor, 1993.

"Politikens kausala landskap", Björn von Sydow et al, ed., Politikens väsen, Idéer och institutioner i den moderna staten. En vänbok till Olof Ruin, Stockholm: Tiden, 1993.

"The Success of a Failure: Gorbachev's Alcohol Policy 1985-1988", Europe-Asia Studies, vol. 45, No 1, 1993.

"All makt till Bryssel?" Liberal Debatt 1994 no 5.

"The New Challenges of Transfrontier Co-operation at the Interface Between Western, Central and Eastern Europe", Vienna: West-Ost-Journal, No 5-6, 1994.

"The Council of Europe: Towards a large area of democratic security", NATO review, December 1994 / January 1995.

"Europe can coax even this Russia toward reform", International Herald Tribune, 11-12 February, 1995.

"Europarat und Europäische Union - zwei Wege nach Europa?", Frankfurter Tafelrunde, 17 March 1995.

"The Council of Europe: the Challenge of Enlargement", The World Today, Vol. 51, No 4, April 1995.

"No State is an Angel", The Warsaw Voice, 20 August 1995.

Den långa revolutionen: Lärdomar från omvälvningen i Östeuropa, Stockholm: Bertil Ohlin-institutet, 1995.

"Neue Aufgaben und Verantwortung für den Europarat", in: Quo Vadis Europarat?, Transnational No 33, 1995.

"Warum das Rad neu erfinden?", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8 September 1995.

"One Set of Rights Is Enough", International Herald Tribune 29 September 1995.

"Opening speech on the occasion of the Eighth International Colloquy on the European Convention on Human Rights, Budapest 20-23 September 1995", Yearbook of the Europan Convention on Human Rights, The Hague: Martinus Nijhoff, 1995.

                                                                                                 To Publications           To top

1985-1989

"Curbing Public Expenditure: Current Trends", Journal of Public Policy, (Cambridge), vol. 5:1 (1985), s. 23-67. Ingår i kompendiet Papers on budgeting and policy review, en sammanställning av fem olika artiklar ur olika tidskrifter, jämte en kongressrapport.

"Local Taxation Systems in Practice - Sweden", Local Taxes in Europe: An Analysis of How They Function, Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 1985.

"Secret Institutions in Russian Government: A Note on Rosenfeldt's Knowledge and Power", Soviet Studies, vol. XXXVII, no 4, 1985.

"Innovativeness under Austerity", paper presented to the colloquium on Strategies for Increasing Innovative Capacity in Public Sector Management, Maastricht, July 3-5, 1985, 19 s.

"Social Expenditure: 1960-1990. Problems of Growth and Control: Comments", Journal of Public Policy (Cambridge) vol. 5:2 (1985), s. 163-164.

"För döva öron?", Förvaltningshögskolans rapportserie, Stockholm: Stockholms universitet, 1985. Also in Ingar Palmlund, ed., Utvärdering av offentlig verksamhet, Stockholm: Liber, 1986.

"Jörgen Hermansson: Kommunism på svenska?", Statsvetenskaplig tidskrift, no. 3, 1985.

"Offentligt - Kooperativt - Privat: Vilka är de komparativa fördelarna?", Arne Svensson, ed. Offentligt Kooperativt Privat, Nya vägar!, Lund: Studentlitteratur, 1985.

"Vem förstår sig på politik? Reflektioner om politologer, politruker och politiker", Kunskap och politik, Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm universitet, 1986.

"Lennart Berntson, Göran Skogh & Thomas Söderqvist, Klassamhälle i förvandling". Book review. Ekonomisk Debatt 1986 no 3.

"Management by duplication: Some observations on Soviet bureaucracy", K. Gerner, Ed. Nordic Journal of Soviet and East European studies, Vol. 3 1986:2, Uppsala.

"Liberali svedesi: asso pigliatutto", Libro Aperto, vol. VII, no 35, 1986.

"Ett överkänsligt politiskt system," SNS Företag & samhälle, no 1, 1987.

"Torbjörn Larsson, Regeringen och dess kansli", Statsvetenskaplig Tidskrift no 4, 1987.

"Symbols, rituals, and political legitimation: some concluding remarks", Claes Arvidsson & Lars Erik Blomqvist eds, Symbols of Power: The Esthetics of Legitimation in the Soviet Union and Eastern Europe, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1987.

"Utskottsordföranden", Politologen no 1, 1987.

"From Expansion to Restraint: Recent Developments in Budgeting", The Relevance of Public Finance for Policy-Making, Detroit: Wayne State University Press, 1987. Also in Public Budgeting & Finance, vol 6, no 3, 1986.

"Tributes, Tariffs, Taxes and Trade: The Changing Sources of Government Revenue", British Journal of Political Science, vol. 18, 1988.

"Paragovernmental Organisations in Sweden", Christopher Hood and Gunnar Folke Schuppert, Delivering Public Services in Western Europe, London: Sage, 1988.

"Public and Private Sectors: Conflict or Cooperation?", M. Mulreany and Liam St John Devlin, eds., Public Expenditure and the Private Sector, Dublin: Institute of Public Administration, 1988.

"State and Revolution: Aberration or 'True Leninism'", Diane Sainsbury, ed., Democracy, State and Justice: Critical Perspectives and New Interpretations, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1988.

"Svensk förvaltningsforskning - en översikt", Riksarkivet Nytt No 1, 1988.

"Innovativeness Under Austerity", Strengthening Innovativeness in Public Sector Management, European Institute of Public Administration, Maastricht, 1988.

“S:t Göran och draken på nya äventyr”, Liberal Debatt 1989:5.

                                                                                                 To Publications           To top

1980-1984

"Utgiftspolitiska strategier inför 80-talet", Nordisk Administrativt Tidskrift, no 4, 1980.

"Sanning för tre kopek. Något om sovjetisk dagspress", Finsk Tidskrift no 6-7, 1980.

"Public Policy innovation in a zero-growth economy: a Scandinavian Perspective", International Social Science Journal, vol. 31, 1979. Also in Peter R. Baehr & Björn Wittrock, eds. Policy Analysis and Policy Innovation: Patterns, Problems and Potentials, London: Sage, 1981. Ingår i kompendiet Papers on budgeting and policy review (Se ovan).

"Rational Decremental Budgeting: Elements of an Expenditure Policy for the 1980s", Policy Sciences, vol. 14, 1981. Ingår i kompendiet Papers on budgeting and policy review (se ovan).

“Moderaterna och liberalismen”, Svensk Tidskrift 1981:8.

”Bara ett tankeexperiment”, Tvärsnitt 1981:8.

'The Scissors Crisis in Public Finance', Policy Sciences, vol. 15, 1983. Ingår i kompendiet Papers on budgeting and policy review (se ovan).

"Fluctuations in the Political Demand for Policy Analysis", S. E. Spiro & E. Yuchtman Yaar, eds., Evaluating the Welfare State: Social and Political Perspectives, New York: Academic Press, 1983.

Government growth: The Case of Sweden, 1523-1983, Studies in Public Policy no 121, Glasgow: University of Strathclyde, 1983.

"Att bekämpa krångel och onödig byråkrati", Nordisk Administrativt Tidskrift, no 1, 1983.

"Emulate Thy Neighbour: Soviet Policy Towards Northern Europe", Bidrag till öststatsforskningen vol. 11, no 4, 1983.

"Kampen mot krångel och onödig byråkrati", Bengt Rydén, ed., Makt och vanmakt: lärdomar av sex borgerliga regeringar, Stockholm: SNS, 1983.

"Susiluoto, Ilmari: The Origins and Development of Systems Thinking in the Soviet Union: Political and Philosophical Controversies from Bogdanov and Bukharin to Present-Day Re-Evaluations", Statsvetenskaplig Tidskrift, 1983.

“Kannibaliska skatter och budgetunderskott lockar fram både köttyxan och mer raffinerade metoder”, Kommunal ekonomi 1983:2.

"Tio råd till en ny regering", Politisk Tidskrift no 1-2, 1984.

"Vår nya författning - tio år efteråt", Förvaltningshögskolans rapportserie, no 2, Stockholm: Stockholms universitet, 1984.

"Osteuropaforschung in Schweden", Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1984.

"Förnyelse genom omprövning: fem designproblem i den offentliga sektorn", Ingar Palmlund, ed. Effektiv offentlig sektor? Den offentliga förvaltningens roll i samhället, Stockholm: Liber, 1984.

"Managing Austerity Targets: From Quantity to Quality in Decremental Budgeting", Structural Changes in the Economy of the USSR and Sweden: Soviet-Swedish Symposium, Baku, 18-24 October, 1983. Federation of Swedish Industries, Stockholm 1984. 22s. (mimeo)

"En kooperativ renässans", Kooperation för tjänster. Exempel och erfarenheter, Stockholm: Liber, 1984.

"Vems är välfärdstaten?", Liberal Debatt Stockholm , årg. 37:6 (1984), s. 22-26.

"Parlamentet och budgeten - ett internationellt perspektiv", SNS, Företag & Samhälle no 2, 1984.

"Områdesstudier", Claes Arvidsson, ed. Öststatsstudier: teori och metod, Stockholm: Liber, 1984.

"Med konstitutionen mot konkursen? Har riksdagen någon makt över statens utgifter", Stockholm: SNS Företag & Samhälle nr 2, 1984.

"Good Cuts, Bad Cuts: The Need for Expenditure Analysis in Decremental Budgeting", Scandinavian Political Studies, vol. 7, No 4, 1984. Ingår i kompendiet Papers on budgeting and policy review (Se ovan).

"Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen", T. Frängsmyr et al, Kan Sverige styras? Att förstå och styra samhället, Stockholm: SNS, 1984.

" Linde, Claes: Departement och verk", Statsvetenskaplig Tidskrift, 1984.

                                                                                                 To Publications           To top

1965-1979

“Offentlighetsprincipen och den offentliga beredningsprocessen”, Uppsats för jur-kand:examen, 1965.

”Soviet legal vocabulary”  Anmälan av Andreas Ådahls avhandling. Cooperation and Conflict, 1967:2.

“Sovjetunionen, Sverige och EEC”, opublicerad uppsats, 1969.

"Hegel Leninista", Il Mulino, vol. XIX, no 212, 1970.

"The Demanding Consumer: Developments in Sweden," The Advertising Quarterly, no 28, 1971.

"Neutrality and the Common Market: the Soviet View", Cooperation and Conflict, no 2, 1971.

"Concepts of Socialism and the Function of the State in Europe and the Developing Countries", Europe and the Developing Countries, Bonn: Friedrich Naumann Stiftung, 1972.

“Media-paranoida politiker?” Kai Kronvall & Lennart Svedin, utg., Opinionsbildning. Lund 1973.

"Varför växer centralbyråkratin?", Administrationstema, 1974.

"The Unique Role of the Swedish Communist Party", Problems of Communism, 1974.

"Etienne Vacherot - förkämpe för demokrati och jämlikhet", Liberal Debatt no 1, 1974.

”Den offentliga sektorns expansion: nio förklaringsgrunder”, Ekonomisk Debatt 1974:5.

"The Growth of Public Expenditures: Nine Modes of Explanation", Scandinavian Political Studies, vol. 10, 1975.

Apropå företagens uppgiftsplikt: måste blankettflödet växa?, Stockholm: Svenska arbetsgivarföreningen, 1975.

"Demokratin och den offentliga sektorns expansion", Daniel Tarschys et al eds., Offentlig sektor i tillväxt, Uddevalla: 1975.

"Företagen i den nya politiska ekonomin", Ekonomisk Debatt no 1, 1976.

”En sovjetisk pamp”, Rysk kulturrevy 1976:1.

"Professioner och beslutsprocesser", Den judiciella, administrativa och privata beslutsprocessen, Uppsala: Statens råd för samhällsforskning, 1976.

"Personalinflytande i statsförvaltningen - några statsvetenskapliga synpunkter", with Hans Meijer, Medbeslutande i statsförvaltningen, DsFi: 1976:9.

"Tre modeller i Sovjetforskningen", Statsvetenskaplig Tidskrift, no 4, 1976.

"Forskning om den offentliga sektorns expansion: några statsvetenskapliga perspektiv", Bo Gustafsson ed. Den offentliga sektorns expansion: teori- och metodproblem, Uppsala: 1977.

"The Changing Basis of Radical Socialism in Scandinavia", Karl H. Cerny, ed., Scandinavia at the Polls: Recent Political Trends in Denmark, Norway and Sweden, Washington, DC: AEI, 1977.

"The Soviet Political System: Three Models", European Journal of Political Research, no. 5, 1977.

”Harald Hamrin: Between Bolshevism and Revisionism”, Statsvetenskaplig Tidskrift 1977:1.

"Hur mycket konsumentpolitik?", Ann-Charlotte Plogner, ed., Måste konsumenten gå till verket?, Stockholm: Industriförbundet, 1978.

”Socialismen – ett överbud”, Tiden 1978:2.

”Kommunisterna och åsiktsfriheten”, Liberal Debatt 1979:1.

                                                                                                 To Publications           To top