Cecilia Åse

Publikationer av Cecilia Åse

Författare Titel År
Cecilia Åse, Inge-Björn Mossige-Norheim
U 137 - en spaning efter kalla krigets recept 2021
Cecilia Åse, Maria Wendt
Gendering the military past : Understanding heritage and security from a feminist perspective 2021
Mattias Frihammar, Fredrik Krohn Andersson, Maria Wendt,
et al.
Kalla kriget som njutning och ideal 2021
Maria Wendt, Cecilia Åse
Krig, kön och nationellt minnesskapande 2021
Cecilia Åse, Maria Wendt
Gender, memories and national security : the making of a Cold War Military heritage 2021
Cecilia Åse
Rationalizing military death : the politics of the new military monuments in Berlin and Stockholm 2021
Cecilia Åse
The gendered myth of protection 2018
Cecilia Åse
Introduction : Gender, War, and Military Sacrifice 2019
Cecilia Åse, Maria Wendt
Comparison as Feminist Method : Denaturalising Gender and Nation 2019
Cecilia Åse, Monica Quirico, Maria Wendt
Gendered Grief : Mourners' Politicisation of Military Death 2019
Cecilia Åse, Maria Wendt
Conclusion : The Gendered Politics of Contemporary Military Sacrifice 2019

Gendering military sacrifice : A feminist comparative analysis 2019
Maria Wendt, Cecilia Åse
När soldater dör tystnar det demokratiska samtalet 2019
Cecilia Åse, Maria Wendt
Gendering the new hero narratives : Military death in Denmark and Sweden 2017
Cecilia Åse
Förnuft och kropp : Feministisk kritik av liberala idéer 2017
Maria Wendt, Cecilia Åse
Kön, våld och död i nya krig 2017
Maria Wendt, Cecilia Åse
För Sverige - med livet som insats : Afghanistankriget, döden och demokratin 2016
Cecilia Åse
Ship of Shame : Gender and Nation in Narratives of the 1981 Soviet Submarine Crisis in Sweden 2016
Cecilia Åse
Crisis Narratives and Masculinist Protection : Gendering the Original Stockholm Syndrome 2015
Maria Wendt, Cecilia Åse
Learning dilemmas in undergraduate student independent essays 2014
Cecilia Åse
Kris! Perspektiv på Norrmalmstorgsdramat 2014
Cecilia Åse
Skammens skepp : när U137 gick på grund 2015
Linda Murstedt, Maria Jansson, Maria Wendt,
et al.
Liberal liability : Understanding Students’ Conceptions of Gender Structures 2014
Cecilia Åse
Monarchical Manoeuvres : Gender, Nation and the Boundary Problem in Post-War Swedish Constitutional Development 2013
Cecilia Åse
Nation and gender in crisis narratives : The submarine incident in Sweden 1981 2014
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Common-Sense Notions of “Nation" : A Challenge for Teaching 2013
Cecilia Åse
Crisis in Sweden. Death, gender and nationalist emotions 2014
Cecilia Åse
Moderna svenska individer. Lösningar och problembilder i beskrivningar av ESF-projekt. 2014
Cecilia Åse
Individ utan innehåll : en feministisk kritik av liberala idéer 2014
Cecilia Åse, Maria Jansson, Maria Wendt
Tre nyanser av Sverige 2014

Den nationella väven : Feministiska analyser 2010
Cecilia Åse, Maria Jansson, Maria Wendt
Hårda bud : manifest för en levd statsvetenskap 2014
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Klasslös i bersån : Ett minnesarbete om skapandet av nationell harmoni 2010
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Den nationella väven - introduktion 2010
Cecilia Åse
Gender, Nation and Hierarchy in the Openings of the Swedish Riksdag 2014
Cecilia Åse
Monarkins makt : Nationell gemenskap i svensk demokrati 2009
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Teaching Political Science through Memory Work 2009
Cecilia Åse
National Pleasure : Gender and Nation in Royal Yearbooks 2009
Maria Wendt, Cecilia Åse
Manliga maktordningar 2014
Cecilia Åse
Vi är överens : Om monarki och demokrati 2008
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Memory Work Reconsidered 2008
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Kön och nation i vardag och vetenskap 2008
Maria Jansson, Maria Wendt, Cecilia Åse
Ett ögonblick (utanför ordningen) : Om minnesarbete i undervisningssituationer 2008
Cecilia Åse
En nationell njutning : Kropp och kön i kungliga årsböcker 2008
Cecilia Åse
Makten att se : om kropp och kvinnlighet i lagens namn 2011

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor