Doktorandrådet vid Statsvetenskapliga institutionen bevakar frågor som rör forskarutbildningen och doktorandernas villkor vid institutionen, och väljer representanter till institutionsstyrelsen, fakultetsrådet och diverse arbetsgrupper vid institutionen.

Kontakt

Ordförande: Sara Moritz

Kommande möten

14 december PhD Council agenda 14 december 2020 (17 Kb)