Doktorandrådet vid Statsvetenskapliga institutionen bevakar frågor som rör forskarutbildningen och doktorandernas villkor vid institutionen, och väljer representanter till institutionsstyrelsen, fakultetsrådet och diverse arbetsgrupper vid institutionen. Markus Furendal är ordförande och Tua Sandman är vice ordförande.