Ansökan

Ansökan till utbildning på forskarnivå

Forskning

Utlysning av platser vid forskarutbildningen

Institutionen utlyser två platser vid forskarutbildningen. En plats med inriktning mot miljöpolitik och en plats med inriktning mot klimatförändringar och internationellt samarbete.

KONTAKT

Administratör för forskarutbildningen
forskarutbildning@statsvet.su.se

Antagningshandläggare
antagning.forskarutbildning@
statsvet.su.se

Studierektor, utbildning på forskarnivå
Thomas Sommerer
thomas.sommerer@statsvet.su.se
Tfn: 08-16 30 86, rum: F 708.