Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer

Publikationer

Bild på bok.

Ny bok: Governing the Climate-Energy Nexus

Karin Bäckstrand och Naghmeh Nasiritousi är, tillsammans med Fariborz Zelli, Lunds universitet, Jakob Skovgaard, Lunds uiversitet, och Oscar Widerberg, VU University Amsterdam, redaktörer för den nya boken.

Political Party Dynamics

Political Party Dynamics and Democracy in Sweden

Sweden has often been described as a democratic forerunner, with one of the world's most stable party systems. However, the political landscape in Sweden has undergone a rapid change in recent years.

Statlig förvaltningspolitik

Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet - en forskningsantologi

Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten.

Granskningssamhället

Ny bok: Granskningssamhället

Vi lever i ett granskningssamhälle. Det inspekteras, tillsynas, kontrolleras, revideras, certifieras, utvärderas och följs upp som aldrig förr. Hur kommer det sig att ”mer granskning” har kommit att uppfattas som en universalmedicin mot allehanda problem?

Bild på boken Gendering Military Sacrifice.

New book: Gendering Military Sacrifice

This book offers a feminist analysis of military sacrifice and reveals the importance of a gender perspective in understanding the idea of honourable death. Editors are Cecilia Åse and Maria Wendt.

Bild på Michele Micheletti. Foto: Niklas Björling.

New book: The Oxford Handbook of Political Consumerism

The Oxford Handbook of Political Consumerism addresses the study of political consumerism. It discusses how production and consumption affect broader societal affairs.

Nya böcker av Göran Sundström och Eva Erman

Nya böcker: En modern myndighet och The Practical Turn in Political Theory

Göran Sundström är tillsammans med Bengt Jacobsson redaktör för "En modern myndighet". Eva Erman och Niklas Möller har skrivit boken "The Practical Turn in Political Theory"

Nya publikationer

Författare Titel År
Jelle Hendrik Behagel, Ayşem Mert
The political nature of fantasy and political fantasies of nature 2021
Sebastian Fröling
Den fredsvurmande vapenexportören : Svensk krigsmaterielexport till Förenade Arabemiraten efter införandet av lagen (2018:135) och dess legitimitet. 2021
Maritta Soininen, Martin Qvist
Political integration and the career opportunities of immigrants in political parties : Experiences from Swedish party organisations 2021
Martin Qvist
Professionerna : pådrivare eller bakåtsträvare? 2021
Soetkin Verhaegen, Jan Aart Scholte, Jonas Tallberg
Explaining elite perceptions of legitimacy in global governance 2021
Alexander Nazar
Mellan deltagande och inflytande : En kritisk granskning av statens förhållningssätt till partnerskap i välfärden 2021
Maja Tejic
Digital eller traditionell debatt? : En jämförande studie om likheter och skillnader i deliberativa kvaliteter i debatten på Facebook och riksdagen 2021
Emma Taubert
Skolflykt till Åland : Svenska föräldrars flykt från svensk skolplikt. 2021
Cecilia Åse, Maria Wendt
Gender, memories and national security : the making of a Cold War Military heritage 2021
Helena Hede Skagerlind
Governing development : global performance indicators and gender policy change in Sub-Saharan Africa 2021