Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer

Publikationer

Bild på bok.

Ny bok: Governing the Climate-Energy Nexus

Karin Bäckstrand och Naghmeh Nasiritousi är, tillsammans med Fariborz Zelli, Lunds universitet, Jakob Skovgaard, Lunds uiversitet, och Oscar Widerberg, VU University Amsterdam, redaktörer för den nya boken.

Political Party Dynamics

Political Party Dynamics and Democracy in Sweden

Sweden has often been described as a democratic forerunner, with one of the world's most stable party systems. However, the political landscape in Sweden has undergone a rapid change in recent years.

Statlig förvaltningspolitik

Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet - en forskningsantologi

Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten.

Granskningssamhället

Ny bok: Granskningssamhället

Vi lever i ett granskningssamhälle. Det inspekteras, tillsynas, kontrolleras, revideras, certifieras, utvärderas och följs upp som aldrig förr. Hur kommer det sig att ”mer granskning” har kommit att uppfattas som en universalmedicin mot allehanda problem?

Bild på boken Gendering Military Sacrifice.

New book: Gendering Military Sacrifice

This book offers a feminist analysis of military sacrifice and reveals the importance of a gender perspective in understanding the idea of honourable death. Editors are Cecilia Åse and Maria Wendt.

Bild på Michele Micheletti. Foto: Niklas Björling.

New book: The Oxford Handbook of Political Consumerism

The Oxford Handbook of Political Consumerism addresses the study of political consumerism. It discusses how production and consumption affect broader societal affairs.

Nya böcker av Göran Sundström och Eva Erman

Nya böcker: En modern myndighet och The Practical Turn in Political Theory

Göran Sundström är tillsammans med Bengt Jacobsson redaktör för "En modern myndighet". Eva Erman och Niklas Möller har skrivit boken "The Practical Turn in Political Theory"

Nya publikationer

Författare Titel År
Kaisa Raitio, Christina Allard, Rebecca Lawrence
Mineral extraction in Swedish Sápmi : The regulatory gap between Sami rights and Sweden's mining permitting practices 2021
Maria Wendt
Teori- och metodanvändning i uppsatser : Kvalitetsförbättring inom självständigt arbete 2021
Claire Dupuy, Soetkin Verhaegen, Virginie Van Ingelgom
Support for Regionalization in Federal Belgium : The Role of Political Socialization 2021
Rebecca Nordin
Har Sveriges universitet drabbats av en genusindoktrinering? : En studie om jämställdhetsintegreringen på Sveriges universitet 2021
Gustav Agnesson
Berättelser om resultat : Myndigheters utformning av resultatredovisning utifrån ett narrativt perspektiv 2021
Mattias Frihammar, Fredrik Krohn Andersson, Maria Wendt,
et al.
Kalla kriget som njutning och ideal 2021
Hugo Karlsson Million
Gemenskap i utanförskap : En studie i svenska förorters innanförskap 2021
Hussein Jiwad
Den islamistiska radikaliseringsprocessen : Hela vägen till terrorism 2021
Melisa Puric
Operation Allied Force : A critical discourse analysis of how Serbian newspapers reported the NATO intervention in the Kosovo conflict. 2021
Johanna Andersson
Vad är ”pojkproblemet” i skolan? : En poststrukturalistisk analys av problemframställningar kopplade till pojkars relativa underprestationer i svensk skola i relation till flickor 2021