The Oxford Handbook of Swedish Politics.
The Oxford Handbook of Swedish Politics.

Boken är unik eftersom det är första gången ett internationellt ledande förlag ger ut en handbok om politik i ett land. Boken är indelad i tematiska avsnitt och består av drygt 40 kapitel som omfattar alla viktiga aspekter av svensk politik.

Tommy Möller har skrivit ett kapitel om Sveriges parlamentariska system, Ulrika Mörth är redaktör för avsnittet som handlar om Sverige och EU, och Göran Sundström är redaktör för ett avsnitt om offentlig förvaltning.

Mer information om boken finns hos förlaget.