Redaktörer: Bengt Jacobsson och Göran Sundström

Kapitel skrivna av nuvarande medarbetare på institutionen:

  • Förvaltningspolitik och bandy - Torbjörn Larsson och Marja Lemne
  • Politik utan hemvist - Göran Sundström
  • Det privata och det offentliga: en fråga om demokratisk praktik - Ulrika Mörth
  • Vad vill vi med Demokratin? Ett runeanskt perspektiv - Monica Andersson

ISBN: 978-91-86797-14-0