Ett folk, olike valg - Sametingsvalg i Norge och Sverige

Eva Josefsen, Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson, Jo Saglie (red) (2017). Oslo: Gyldendal.

Denna bok presenterar den första systematisk jämförelsen av Sametingsvalen i Norge och Sverige. Baserat på väljarundersökningar och medieforskning frågar vi bland annat vem: Vem röstar i val till Sametinget? Vilka politiska avdelningar finns bland väljare? Vad tycker väljarna om det samiska parlamentets legitimitet? Och hur ser medias rapportering av Sametingsvalet ut?

 

Statsvetenskaplig tidskrift

Monica Andersson, Michele Micheletti och Ola Svenonius har publicerat varsin artikel i det senaste numret av Statsvetenskaplig tidskrift (2017/3)

Monica Andersson: Makten över stadens offentliga rum. Professionerna och hur de modernistiska idéerna vann kampen om stadsplaneringen.
Monica Andersson - Makten över stadens offentliga rum (208 Kb)

Michele Micheletti: Samhällsplaneringens demokratiska utmaning. Samspelet mellan medborgare och staden i förnyelseprojekt som ombygganden av Slussenområdet

Ola Svenonius: Legitimering av övervakning i lokal säkerhetspolitik.
Ola Svenonius - Legitimering av övervakning i svensk säkerhetspolitik (283 Kb)