Politisk etnografi: metoder för statsvetare

Maria-Therese Gustafsson & Livia Johannesson (red) (2016).  Malmö: Gleerups.

Politisk etnografi har alltmer kommit att betraktas som en oumbärlig metod inom statsvetenskapen. Utgångspunkten för den politiska etnografin är att människors uppfattning om sin egen sociala och politiska verklighet är helt central för att vi ska kunna förstå och förklara politiska fenomen. Med sin utgångspunkt i människors upplevelser och vardagsliv ger metoden ovärderliga insikter om vad politik och makt faktiskt är.

 

Debating the East Asian Peace

Elin Bjarnegård & Joakim Kreutz (eds.) (2017). Nordic Institute of Asia Studies Press.

East Asia used to be the world’s deadliest battleground but since the 1980s there has been a sudden and marked reduction in battle deaths. This phenomenon, which has become known as the East Asian Peace, has spurred much debate. This volume reflects on some of the most prominent of these debates. Here, it focuses more on presenting and evaluating a variety of themes in relation to each other rather than offering simplistic answers to a complex question.

 

 

Sustainable textiles. The role of consumers, civil society, corporations and government

Michele Micheletti och Magnus Boström (eds) (2017). Special issue (specialnummer) of Journal of Consumer Policy 39(4).

As emphasized in the collection of articles for this special issue, clothing and textile production is one of the most polluting industries in the world. Its sustainability challenge involves multiple, interrelated, and complicated issues. Textiles and clothing now play a key role in the global public discourse on climate change, chemical society, water shortage, and human rights. Their production and consumption raise several questions and worries that create challenges about how people live their political, social, and economic lives. Many of the challenges concern several common societal and private practices and the role of various and often conflicting values associated with production and consumption.

 

Väljare, partier och media

Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg & Ulf Mörkenstam (red.) (2016). Stockholm: Santérus förlag.

Vem röstar vid val till Sametinget? Vilka politiska skiljelinjer finns inom väljarkåren? Och hur ser medias rapportering av val till Sametinget egentligen ut? I denna bok presenteras resultat från den första väljarundersökning som genomförts i samband med val till Sametinget i Sverige: om väljare, partier och medias roll.