Karin Bäckstrand, Jonathan Kuyper och Naghmeh Nasiritousi.
Karin Bäckstrand, Jonathan Kuyper och Naghmeh Nasiritousi.

I temanumret bidrar  Naghmeh Nasiritousi med en artikel om oljebolagen roll och Karin Bäckstrand och Jonathan Kuyper om den demokratiska legitimiteten i klimatpolitiken efter Parisavtalet.

Läs mer om temanumret.