Demokrati bortom nationalstaten? Slutrapport från forskningsprogrammet TRANSDEMOS.
Demokrati bortom nationalstaten? Slutrapport från forskningsprogrammet TRANSDEMOS.

Detta är exempel på frågeställningar som sysselsatt statsvetare vid Stockholms och Lunds universitet inom ramen för det sexåriga forskningsprogrammet TRANSDEMOS, Demokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.  Transnationella aktörer kan vara idé- eller intressebaserade, som non-governmental organizations (NGOs) och fackföreningar, men även kommersiella, som branschorganisationer och multinationella företag. Sådana aktörer har lyfts fram som en nyckel till global demokratisering – men vilken roll spelar de i praktiken?

Forskningsprogrammet har resulterat i ett stort antal internationella vetenskapliga publikationer samt en slutrapport som sammanfattar programmets viktigaste resultat på svenska. Rapporten går att finna på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida.