Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer

Publikationer

Bild på bok.

Ny bok: Governing the Climate-Energy Nexus

Karin Bäckstrand och Naghmeh Nasiritousi är, tillsammans med Fariborz Zelli, Lunds universitet, Jakob Skovgaard, Lunds uiversitet, och Oscar Widerberg, VU University Amsterdam, redaktörer för den nya boken.

Political Party Dynamics

Political Party Dynamics and Democracy in Sweden

Sweden has often been described as a democratic forerunner, with one of the world's most stable party systems. However, the political landscape in Sweden has undergone a rapid change in recent years.

Statlig förvaltningspolitik

Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet - en forskningsantologi

Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten.

Granskningssamhället

Ny bok: Granskningssamhället

Vi lever i ett granskningssamhälle. Det inspekteras, tillsynas, kontrolleras, revideras, certifieras, utvärderas och följs upp som aldrig förr. Hur kommer det sig att ”mer granskning” har kommit att uppfattas som en universalmedicin mot allehanda problem?

EU in a changing world order

New book: The European Union in a Changing world order

The book explores how the European Union responds to the ongoing challenges to the liberal international order.

Bild på boken Gendering Military Sacrifice.

New book: Gendering Military Sacrifice

This book offers a feminist analysis of military sacrifice and reveals the importance of a gender perspective in understanding the idea of honourable death. Editors are Cecilia Åse and Maria Wendt.

Bild på Michele Micheletti. Foto: Niklas Björling.

New book: The Oxford Handbook of Political Consumerism

The Oxford Handbook of Political Consumerism addresses the study of political consumerism. It discusses how production and consumption affect broader societal affairs.

Nya böcker av Göran Sundström och Eva Erman

Nya böcker: En modern myndighet och The Practical Turn in Political Theory

Göran Sundström är tillsammans med Bengt Jacobsson redaktör för "En modern myndighet". Eva Erman och Niklas Möller har skrivit boken "The Practical Turn in Political Theory"

Nya publikationer

Författare Titel År
Ragnhild Nilsson
The Consequences of Swedish National Law on Sami Self-Constitution-The Shift from a Relational Understanding of Who Is Sami Toward a Rights-Based Understanding 2020
Faradj Koliev, Thomas Sommerer, Jonas Tallberg
Compliance without coercion : Effects of reporting on international labor rights 2020
Kirill Orach, Andreas Duit, Maja Schlüter
Sustainable natural resource governance under interest group competition in policy-making 2020
Matthew Bridger
Digital Games – The key to studying Cosmopolitan Democracy? : An investigation into the suitability of Games and MMORPG communities for the study of Cosmopolitan Democracy 2020
Faradj Koliev
Where Help Is Needed Most? Explaining Reporting Strategies of the International Trade Union Confederation 2020
Barakat Ghebrehawariat
"Det är bredare än min frisyr" : Diskursanalys av en hår(d)debatt av kulturell appropriering i svensk media 2020
Sofia Weilander
Konstruktionen av kvinnojoursrörelsen i Sveriges offentliga politik mellan åren 2008-2019 : En kritisk diskursanalys om relationen mellan stat, marknad och kvinnojoursrörelsen 2020
Magnus Lundgren, Isak Svensson
The surprising decline of international mediation in armed conflicts 2020
Jonas Kragnert Bartholf
Vänsterpartiets integrationspolitik : En idéanalytisk redogörelse av hur integration och invandring formuleras officiellt av Vänsterpartiet 2020
Elin Hermansson
Jämställdhetsintegrering som institutionaliserad strategi : En studie om jämställdhetsintegreringens institutionalisering och transformativa potential i två svenska kommuner 2020