Avhandlingar och publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar och publikationer

Publikationer

Bild på bok.

Ny bok: Governing the Climate-Energy Nexus

Karin Bäckstrand och Naghmeh Nasiritousi är, tillsammans med Fariborz Zelli, Lunds universitet, Jakob Skovgaard, Lunds uiversitet, och Oscar Widerberg, VU University Amsterdam, redaktörer för den nya boken.

Political Party Dynamics

Political Party Dynamics and Democracy in Sweden

Sweden has often been described as a democratic forerunner, with one of the world's most stable party systems. However, the political landscape in Sweden has undergone a rapid change in recent years.

Statlig förvaltningspolitik

Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet - en forskningsantologi

Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten.

Granskningssamhället

Ny bok: Granskningssamhället

Vi lever i ett granskningssamhälle. Det inspekteras, tillsynas, kontrolleras, revideras, certifieras, utvärderas och följs upp som aldrig förr. Hur kommer det sig att ”mer granskning” har kommit att uppfattas som en universalmedicin mot allehanda problem?

Bild på boken Gendering Military Sacrifice.

New book: Gendering Military Sacrifice

This book offers a feminist analysis of military sacrifice and reveals the importance of a gender perspective in understanding the idea of honourable death. Editors are Cecilia Åse and Maria Wendt.

Bild på Michele Micheletti. Foto: Niklas Björling.

New book: The Oxford Handbook of Political Consumerism

The Oxford Handbook of Political Consumerism addresses the study of political consumerism. It discusses how production and consumption affect broader societal affairs.

Nya böcker av Göran Sundström och Eva Erman

Nya böcker: En modern myndighet och The Practical Turn in Political Theory

Göran Sundström är tillsammans med Bengt Jacobsson redaktör för "En modern myndighet". Eva Erman och Niklas Möller har skrivit boken "The Practical Turn in Political Theory"

Nya publikationer

Författare Titel År
Mohammed Ben Jelloun
Review article : a liberal theory of collective rights 2021
Jonathan Kender
En ny kritisk diskurs omPublic service : - En kritik från tidigare anställda 2021
Malin Redmo
Är den svenskaanimalieproduktionen hållbar? : En idealtypsanalys som undersöker hur hållbarhetsdimensioner gestaltas inom svensk animalieproduktion. 2021
Magnus Lundgren, Kseniya Oksamytna, Katharina P. Coleman
Only as fast as its troop contributors : Incentives, capabilities, and constraints in the UN's peacekeeping response 2020
Jonas Tallberg, Magnus Lundgren, Thomas Sommerer,
et al.
Why International Organizations Commit to Liberal Norms 2020
Faradj Koliev, Thomas Sommerer, Jonas Tallberg
Reporting Matters : Performance Indicators and Compliance in theInternational Labor Organization (ILO) 2020
Jonas Tallberg, Soetkin Verhaegen
The Legitimacy of International Institutions among Rising and Established Powers 2020
Elin Hellquist, Stefano Palestini
Regional sanctions and the struggle for democracy : Introduction to the special issue 2020
Marta Reuter
Nationalstatens sista väktare. Vad är den svenska folkrörelsen utan Sverige? 2020
Marta Reuter
Förstärkt tillsyn i en alltmer fragmenterad äldreomsorg 2020