Publications and Thesis

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Political Science
  4. Research
  5. Publications and Thesis
Bild på bok.

New book: Governing the Climate-Energy Nexus

Karin Bäckstrand and Naghmeh Nasiritousi are, together with Fariborz Zelli, Lunds University, Jakob Skovgaard, Lunds University, and, Oscar Widerberg, VU University Amsterdam, editors for the new book.

Political Party Dynamics

Political Party Dynamics and Democracy in Sweden

Sweden has often been described as a democratic forerunner, with one of the world's most stable party systems. However, the political landscape in Sweden has undergone a rapid change in recent years.

New publications

Author Title Year
Maria-Therese Gustafsson, Almut Schilling-Vacaflor
Indigenous Peoples and Multiscalar Environmental Governance : The Opening and Closure of Participatory Spaces 2022
Eva Erman, Niklas Möller
Distinctively political normativity in political theory 2022
Karl Loxbo
The varying logics for supporting populist right-wing welfare politics in West European welfare regimes 2022
Maria-Therese Gustafsson, Jorge E. Rodriguez-Morales, Lisa M. Dellmuth
Private adaptation to climate risks : Evidence from the world's largest mining companies 2022
Karl Gustafsson
Identity Change, Anxiety and Creativity: How 19th Century Japan Sought to Leave Asia and Become Part of the West 2022
Ilhan Soukkan
Demokratiska regimer : Instrument eller ideal? 2022
Sirus Håfström Dehdari, Karl-Oskar Lindgren, Sven Oskarsson,
et al.
The Ex-Factor : Examining the Gendered Effect of Divorce on Voter Turnout 2022
Cornelia Leander
Assessing pariah party status : Concept operationalization and the case of the Sweden Democrats 2022
Jelle Hendrik Behagel, Ayşem Mert
The political nature of fantasy and political fantasies of nature 2022
Ayşem Mert, Dougald Hine
On Being the Right Size : Scale, Democracy and the Anthropocene 2022
Naghmeh Nasiritousi, Julia Grimm
Governing toward decarbonization : The legitimacy of national orchestration 2022
Matilda Miljand, Katarina Eckerberg
Using systematic reviews to inform environmental policy-making 2022
Jonathan Djursvik
Det stora mörkertalet : En jämförande fallstudie mellan Sverige och England/Wales om åtgärder för att öka anmälningsbenägenheten hos personer utsatta för hatbrott 2022
Jonathan Pickering, Thomas Hickmann, Karin Bäckstrand,
et al.
Democratising sustainability transformations : Assessing the transformative potential of democratic practices in environmental governance 2022
Magnus Engström
Från höger till vänster – Black Lives Matter : En diskursanalys av svensk medias framställning av Black Lives Matter demonstrationerna 2022
Lisa Dellmuth, Jan Aart Scholte, Jonas Tallberg,
et al.
The Elite-Citizen Gap in International Organization Legitimacy 2022
Helena Eriksson
Solidarity in decolonization : Indigenous-Environmentalist alliance and the struggle against clearcutting in Sápmi 2022

Political Participation in Asia : Defnining and Deploying Political Space 2022
Eva Hansson
Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 — Vietnam Country Report 2022
Linus Hagstrom, Niklas Bremberg
Aikido and world politics : a practice theory for transcending the security dilemma 2022
Karin Sundström
Watchdogs or Lapdogs? : National Human Rights Institutions in Africa 2022
Ludvig Beckman
Democracy 2022
Elsa Hedling, Niklas Bremberg
Practice Approaches to the Digital Transformations of Diplomacy : Toward a New Research Agenda 2022
Daniel Nordström
Marx, marxism och vetenskaplig realism : metodologi bortom naturalism vs. konstruktivism 2022
Matthew Bridger
Eorzean Justice : A Mixed Methods study on distributive system fairness and use within a Distributive Justice based society 2022
Kajsa Segle
En utvärdering av tre invändningar mot republikanismen 2022
Faradj Koliev, James H. Lebovic
Shaming into compliance? Country reporting of convention adherence to the International Labour Organization 2022
Nadia Younnesse
A Green Menace in Algeria? : A case study of the Front Islamique du Salut and the rejection of Islamism 2022
David Strandman
Har den liberala demokratins ställning försvagats? : En textanalytisk undersökning av populismens påverkan på massmedia och akademin 2022
Joar Reenberg
Är nationalism en högervärdering? : En kvantitativ undersökning om sammanhanget mellan detklassiska höger/vänster spektrumet och attityder relaterade tillnationen, kultur, och globalisering. 2022
Estrid Edlund
Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik: ett retoriskt verktyg eller en ideologisk övertygelse? : En kvalitativ textanalys av sverigedemokraternas jämställdhetspolitik, ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. 2022
Izabella Martins Grapengiesser
Social Digital Currency and Basic Income – the Development Strategy of the Future? : A case study of social currency, basic income and local business in Maricá, Rio de Janeiro 2022
Faradj Koliev, Magnus Lundgren
Visiting the hegemon : Explaining diplomatic visits to the United States 2022
Max Anklev
#StopTheSteal – den amerikanska demokratins förfall? : En fallstudie om presidentvalet i USA 2020 och president Donald Trumps försök att störta den amerikanska demokratin. 2022
Ece Kural, Lisa Maria Dellmuth, Maria-Therese Gustafsson
International organizations and climate change adaptation : A new dataset for the social scientific study of adaptation, 1990-2017 2022
Ludvig Beckman, Kirsty Gover, Ulf Mörkenstam
The popular sovereignty of Indigenous peoples : a challenge in multi-people states 2022
Maria Wendt
Kunskapsöverföring i det självständiga arbetet 2022
Monica Andersson
Förord 2021
Monica Andersson
Stadsbyggnadsprocesser i Stockholm 2021
Karin Bäckstrand, Jonathan Kuyper, Naghmeh Nasiritousi
From collaboration to contestation? Perceptions of legitimacy and effectiveness in post-Paris climate governance 2021
Kalle Ekholm
Radical Right Success - Shaped by the Mainstream? 2021
Louise Ricknert
Uncovering the political opportunities for women’s rights organizations’ in Argentina : A study addressing the subject of working from inside or outside the state 2021
Eva Erman, Niklas Möller
How practices do not matter 2021
Eva Erman, Jonathan W. Kuyper
Global democracy and feasibility 2021
Eva Erman, Niklas Möller
Rawls och relationen mellan principer och praktiker 2021
Eva Erman, Markus Furendal
The Global Governance of Artificial Intelligence : Some Normative Concerns 2021
Eva Erman
The Boundary Problem of Democracy: A Function-Sensitive View 2021
Isak Stoddard, Kevin Anderson, Stuart Capstick,
et al.
Three Decades of Climate Mitigation : Why Haven't We Bent the Global Emissions Curve? 2021
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
Scrutiny and Governance 2021
Göran Sundström, Torbjörn Larsson
The Invisible Hand of Government Coordination 2021
Catrin Andersson, Martin Qvist
Idén om patienten i centrum 2021
Marco Kessler
The determinants of local government involvement in nature conservation programs : Evidence from Swedish municipalities 2021
Jonathan Kuyper
Deliberative capacity in the intellectual property rights regime complex 2021
Violeta Linkyte
Konservatism – ett omöjligt ideal? : En jämförande idéanalys av Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas syn på konservatism 2021
Madeleine Gustavsson, Katia Frangoudes, Lars Lindström,
et al.
Gender and Blue Justice in small-scale fisheries governance 2021
Ludvig Beckman
All makt åt folket : Om en bortglömd idé 2021
Katharina P. Coleman, Magnus Lundgren, Kseniya Oksamytna
Slow Progress on UN Rapid Deployment : The Pitfalls of Policy Paradigms in International Organizations 2021
Kalle Ekholm
Direct or Indirect? Policy Impact of the Radical Right in Swedish Municipalities 2021
Kalle Ekholm, Hanna Bäck, Emma. A Renström
Sympathizing with the Radical Right : Effects of Mainstream Party Recognition and Control of Prejudice 2021
Kalle Ekholm
Mainstream Facilitation of the Radical Right: The 2009 EP Elections 2021
Sanna Lundquist
Explaining events of strong decoupling from CO2 and NOx emissions in the OECD 1994–2016 2021
Roger Merino, Maria-Therese Gustafsson
Localizing the indigenous environmental steward norm : The making of conservation and territorial rights in Peru 2021
Maria Wendt, Cecilia Åse
Krig, kön och nationellt minnesskapande 2021
Ragnhild Nilsson
Att bearkadidh : Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering 2021
Felix Tengberg
Ditt vaccin, mitt liv? : Om moralisk klandervärdhet i vaccinationsfrågor 2021
Eva Louise Hansson
Demokratisering 2021
Faradj Koliev
Promoting international labour standards : The ILO and national labour regulations 2021
Alma Klingström
Våldtäktsoffret i media : En kritisk granskning av dagstidningars framställning av våldtäkten, våldtäktsoffret och våldtäktsmannen innan, under och efter #MeToo 2021
Mikael Blomdahl
The Short Stint of a Coordinator : National Security Adviser H. R. McMaster in the Trump Administration 2021
Naghmeh Nasiritousi, Hugo Faber
Legitimacy under institutional complexity : Mapping stakeholder perceptions of legitimate institutions and their sources of legitimacy in global renewable energy governance 2021
Jens Marquardt, Naghmeh Nasiritousi
Imaginary lock-ins in climate change politics : the challenge to envision a fossil-free future 2021
Anni-Ruffina Ström
Civic Integration in Sweden through Problem Representations : Nationalism or Inclusiveness 2021
Rebecca Lawrence
Rehabilitating Ranger uranium mine : scientific uncertainty, deep futures and the production of ignorance 2021
Kseniya Oksamytna, Vincenzo Bove, Magnus Lundgren
Leadership Selection in United Nations Peacekeeping 2021
Roberto Pasetto, Daniela Marsili, Francesca Rosignoli,
et al.
Promozione della giustizia ambientale nei siti industriali contaminati : [Environmental justice promotion in industrially contaminated sites] 2021
Global and ethics puff

Short cuts