Publications and Thesis

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Political Science
  4. Research
  5. Publications and Thesis
Maria-Therese och Drude

New publications October 2017

Maria-Therese Gustafsson has published the book "Private Politics and Peasant Mobilizations: Mining in Peru" and Drude Dahlerup has written an essay called "Has Democracy Failed Women?"

Karin Bäckstrand.

The role of non-state actors in the new landscape of climate cooperation

Karin Bäckstrand and Jonathan Kuyper are, together with Björn-Ola Linnér and Eva Lövbrand, guest editors of a special issue in Environmental politics.

Analyzing text and discourse

Analyzing Text and Discourse – Eight Approaches for the Social Sciences

Göran Bergström and Kristina Boréus are the editors of a unique anthology of textual analysis methodologies.

Nya böcker 2017

New publications

New publications from our researchers at the department.

Oxford Handbook of Swedish Politics

Three political scientists from Stockholm in The Oxford Handbook of Swedish Politics

Oxford University Press has released a handbook to Swedish politics. Tommy Möller, Ulrika Mörth and Göran Sundström are three of the researchers that have contributed to the book.

Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

New book: Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Editors are Henrik Berglund, Department of Political Science, Stockholm University, Professor Mondira Dutta, and Per Hilding, Department of Economic History, Stockholm University.

Rethinking the Green State thumb

Rethinking the Green State. Governance towards climate and sustainability transitions.

Karin Bäckstrand and Annica Kronsell are editors for a new book on the role of the green state in climate and sustainability governance.

Search for publications in DiVA

You may search for our researchers' publication in the University's data base DiVa.

New publications

Author Title Year
Jonathan Kuyper
The Means and Ends of Deliberative Democracy : Rejoinder to Gunn 2018
Per-Anders Svärd
För korkade för demokrati 2018
Per-Anders Svärd
Political Theory and the Animal/Human Relationship by Judith Grant and Vincent G. Jungkunz 2018
Magnus Ek
Varför finns det inte ensamordnare för informationssäkerhet inom Regeringskansliet? : Detta trots att flera utredningar under 20 år och flera inträffade incidenter har pekat på behovet! 2018
Filip Wiljander
Hela Sveriga ska leva : Idéer och konfliktdimensioner i svensk landsbygdspolitik 2018
Rojan Taloyan
Våldtäkt med samtycke? En idéanalytisk studie av Riksdagspartiernas idéer angående våldtäktslagstiftningen 2018
Rojan Taloyan
Brottslighet, men vad för bestraffning? En idéanalytisk studie av de tre största Riksdagspartiernas kriminalpolitiska idéer när det gäller brottslighet och bestraffning 2018
Jonathan W. Kuyper, Björn-Ola Linnér, Heike Schroeder
Non-state actors in hybrid global climate governance : justice, legitimacy, and effectiveness in a post-Paris era 2018
Diane Sainsbury
Sociala rättigheter, välfärdsstater och könspolitiska regimer 2018
Henrik Berglund
Politiskt våld inom den hindunationalistiska rörelsen 2018
Henrik Berglund
Protest and Participation : The Popular Struggle against Coca-Cola at Plachimada (Kerala) 2018
Henrik Berglund
Civil society and political protest in India : The case of Coca-Cola in Kerala 2018
Soetkin Verhaegen
What to expect from European identity? Explainingsupport for solidarity in times of crisis 2018
Drude Dahlerup
Women's Political Representation 2018
Drude Dahlerup
Könskvotering i politiken 2018
Drude Dahlerup
Od malobrojne do bronje manjine : Zene u skandinavskoj politici 2018

Gender Quotas in Politics in Central East Europe 2018
Drude Dahlerup
Has Democracy Failed Women? 2018
Per-Anders Svärd
Normative dilemmas in Sweden's ethical review policy for animal experiments 2018
Per-Anders Svärd
Djur, samhälle och kritisk teori 2018
Per-Anders Svärd
Speciesism och ideologiskt herravälde 2018
Eva Hansson, Weiss Meredith
Participation and space : Themes, patterns, and implications 2018
Eva Hansson, Weiss Meredith
Conceptualizing political space and mobilization 2018
Eva Hansson, Meredith Weiss
Political participation in Asia : Defining and deploying political space 2018
Magnus Lundgren, Theresa Squatrito, Jonas Tallberg
Stability and change in international policy-making: A punctuated equilibrium approach 2018
Ola Svenonius
The body politics of the urban age : Reflections on surveillance and affect 2018
Ola Svenonius
Legitimering av övervakning i lokal säkerhetspolitik 2018

Analyzing Text and Discourse : Eight Approaches for the Social Sciences 2018
Markus Furendal
Appearances of Ēthos in Political Thought: The Dimension of Practical Reason by Sophia Hatzisavvidou 2018
Markus Furendal
Defining the duty to contribute: Against the market solution 2018
Naima Chahboun
Nonideal theory and compliance—A clarification 2018
Jonas Tallberg
Transparency 2018
Magnus Lundgren, Theresa Squatrito, Jonas Tallberg
Stability and Change in International Policy-Making : A Punctuated-Equilibrium Approach 2018
Maria Jansson
Anmälan av Sofie Gustafsson "Medborgarskapande på olika villkor. Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan. 2018
Lenita Freidenvall, Maria Jansson
Introduktion 2018
Maria Jansson
Hälsa och kön på den internationella dagordningen 2018
Maud Eduards, Maria Jansson
Introduktion till internationella relationer 2018
Maria Carbin, Maria Jansson
Introduktion till politisk teori 2018

Politik och kön : Feministiska perspektiv på statsvetenskap 2018
Björn von Sydow
Förord 2018
Andreas Norlén, Björn von Sydow
Riksdagens reflektioner : konsitutionsutskottet 2018
Björn von Sydow
Motståndskraft : Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 2018
Björn von Sydow
Björn von Sydow svarar Carl Björeman 2018
Björn von Sydow
Planering i en oförutsägbar tid 2018
Björn von Sydow
Björn von Sydow : Hedersledamoten 2018
Björn von Sydow
Vi får inte gå tillbaka till kalla krigets slutna värld : Björn von Sydow om framtidens försvarsforskning 2018
Maria Wendt, Cecilia Åse
Kön, våld och död i nya krig 2017
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
Organizing for Audit 2017
Göran Sundström
När politiker styr med tillit 2017
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017

En modern myndighet : Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017
Monica Andersson
Inledning och reflektioner 2017
Monica Andersson
Makten över stadens offentliga rum : Professionerna och hur de modernistiska idéerna vann kampen om stadsplaneringen 2017
Julia Ridderstedt
Sameskolan – någonstans mellan staten och Sametinget : En studie av en stagnerad policyprocess i relation till urfolks självbestämmanderätt 2017

Risk and Moral Theory 2017
Eva Erman
The Practical Turn in Political Theory 2017
Eva Erman
A Function-Sensitive Approach to the Political Legitimacy of Global Governance 2017
Eva Erman
Political Legitimacy and the Unreliability of Language 2017
Eva Erman
The Political Legitimacy of Global Governance and the Proper Role of Civil Society Actors 2017
Eva Erman
The Interdependence of Risk and Moral Theory 2017
Magnus Lundgren
Which type of international organizations can settle civil wars? 2017
Naima Chahboun
Three Feasibility Constraints on the Concept of Justice 2017
Martin Qvist
Trafikverket som samhällsutvecklare 2017
Katarina Bivald, Tyra Hertz, Martin Qvist,
et al.
Challenges for Diversity : Migrant Participation in Political Parties in Sweden 2017
Maritta Soininen et al.
Equal Opportunities in Representation - Political Parties and Six Institutional Design Choices 2017
Lisa M. Dellmuth, Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg,
et al.
Intergovernmental organizations and climate security : advancing the research agenda 2017
Lucas Pettersson
Information och identitet : synen på televisionens politiska roll i Sverige och EU 2017
Johan Lembke
Defining the new economy in Europe : a comparative analysis of EU technology infrastructure policy, 1995-2001 2017
Mary Zaia
Democratic Transition in the Middle East and North Africa : A Case Study of Tunisia 2017
Carl Bengtsson
Turkiskt trauma : En studie av Turkiets förändrade utrikespolitik 2017
Michele Micheletti
Political consumerism : Part of slaktivism and adhocracy? 2017
Ludvig Beckman
Is there a Moral Right to Vote? 2017
Ludvig Beckman
Deciding the demos: three conceptions of democratic legitimacy 2017
Drude Dahlerup, Milica Antic Gaber
The Legitimacy and Effectiveness of Gender Quotas in Politics in CE Europe 2017
Joakim Kreutz, Magda Cardenas
Women, peace and intervention : how the international community responds to sexual violence in civil conflict 2017