Publications and Thesis

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Political Science
  4. Research
  5. Publications and Thesis
Maria-Therese och Drude

New publications October 2017

Maria-Therese Gustafsson has published the book "Private Politics and Peasant Mobilizations: Mining in Peru" and Drude Dahlerup has written an essay called "Has Democracy Failed Women?"

Karin Bäckstrand.

The role of non-state actors in the new landscape of climate cooperation

Karin Bäckstrand and Jonathan Kuyper are, together with Björn-Ola Linnér and Eva Lövbrand, guest editors of a special issue in Environmental politics.

Analyzing text and discourse

Analyzing Text and Discourse – Eight Approaches for the Social Sciences

Göran Bergström and Kristina Boréus are the editors of a unique anthology of textual analysis methodologies.

Nya böcker 2017

New publications

New publications from our researchers at the department.

Oxford Handbook of Swedish Politics

Three political scientists from Stockholm in The Oxford Handbook of Swedish Politics

Oxford University Press has released a handbook to Swedish politics. Tommy Möller, Ulrika Mörth and Göran Sundström are three of the researchers that have contributed to the book.

Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

New book: Development and Regional Cooperation in Central Asia and South Asia

Editors are Henrik Berglund, Department of Political Science, Stockholm University, Professor Mondira Dutta, and Per Hilding, Department of Economic History, Stockholm University.

Rethinking the Green State thumb

Rethinking the Green State. Governance towards climate and sustainability transitions.

Karin Bäckstrand and Annica Kronsell are editors for a new book on the role of the green state in climate and sustainability governance.

Search for publications in DiVA

You may search for our researchers' publication in the University's data base DiVa.

New publications

Author Title Year
Karin Svedberg Helgesson, Ulrika Mörth
Client privilege, compliance and the rule of law : Swedish lawyers and money laundering prevention 2018
Henrik Angerbrandt
Deadly elections : post-election violence in Nigeria 2018
Lotta Brännström, Katarina Giritli-Nygren, Gustav Lidén,
et al.
LIVED EXPERIENCES OF CHANGING INTEGRATION POLICIES : Immigrant Narratives of Institutional Support and Labour Market Inclusion/Exclusion in Sweden 2018
Alba Mohedano Roldán
Equality and Participation : Distribution of Outcomes in Participatory Processes for Managing Natural Resources 2018
Anneli Gustafsson
Riksdagsdebatt iscensatt : Ett feministiskt teatralt perspektiv på subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet 2018
Åse Lidbeck
Allianser och Illusioner : Socialdemokratin och konsumtionsbeskattningen 2018
Martin Qvist, Livia Johannesson
Ett megaprojekt tar form : Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna 2018
Alba Mohedano Roldán
Understanding Participation Equality in Natural Resource Management : Theory and Research Strategies 2018
Alba Mohedano Roldán
How Power and Participation Impact Outcome Equality of Management among Stakeholders : The Distribution of Status, Costs, and Benefits in Sumaco and Huascarán Biosphere Reserves 2018
Alba Mohedano Roldán, Andreas Duit, Lisen Schultz
Does Stakeholder Participation Increase the Legitimacy of Nature Reserves in Local Communities? Evidence from 92 Biosphere Reserves in 36 Countries 2018
Kirill Orach, Andreas Duit, Maja Schlüter
Sustainability of natural resource governance under interest group competition in policy making 2018
Jasmin Höglund Hellgren
Does Free, Prior and Informed Consent ensure self-determination? : A relational approach to mining activities and indigenous communities in northwestern Argentina 2018
Karin Gavelin
The Terms of Involvement : A study of attempts to reform civil society's role in public decision making in Sweden​ 2018
Sun-Joon Hwang
Folkrörelse eller affärsföretag : den svenska konsumentkooperationen 1945-1990 = [Popular movement or business enterprise] : [the Swedish Consumers' Cooperative 1945-1990] 2018
Hugo Faber
"Så länge man vill ha ljus hela tiden" : En studie av hur avskaffandet av effektskatten på kärnkraft legitimerades 2018
Eva Erman
The Political Legitimacy of Global Governance and the Proper Role of Civil Society Actors 2018
Alexandra Segerberg
Online and Social Media Campaigns for Climate Change Engagement 2018
W. Lance Bennett, Alexandra Segerberg, Curd B. Knüpfer
The democratic interface : technology, political organization, and diverging patterns of electoral representation 2018
Jonathan Kuyper
The Means and Ends of Deliberative Democracy : Rejoinder to Gunn 2018
Per-Anders Svärd
För korkade för demokrati 2018
Per-Anders Svärd
Political Theory and the Animal/Human Relationship by Judith Grant and Vincent G. Jungkunz 2018
Magnus Ek
Varför finns det inte ensamordnare för informationssäkerhet inom Regeringskansliet? : Detta trots att flera utredningar under 20 år och flera inträffade incidenter har pekat på behovet! 2018
Filip Wiljander
Hela Sveriga ska leva : Idéer och konfliktdimensioner i svensk landsbygdspolitik 2018
Rojan Taloyan
Våldtäkt med samtycke? En idéanalytisk studie av Riksdagspartiernas idéer angående våldtäktslagstiftningen 2018
Rojan Taloyan
Brottslighet, men vad för bestraffning? En idéanalytisk studie av de tre största Riksdagspartiernas kriminalpolitiska idéer när det gäller brottslighet och bestraffning 2018
Jonathan W. Kuyper, Björn-Ola Linnér, Heike Schroeder
Non-state actors in hybrid global climate governance : justice, legitimacy, and effectiveness in a post-Paris era 2018
Diane Sainsbury
Sociala rättigheter, välfärdsstater och könspolitiska regimer 2018
Henrik Berglund
Politiskt våld inom den hindunationalistiska rörelsen 2018
Henrik Berglund
Protest and Participation : The Popular Struggle against Coca-Cola at Plachimada (Kerala) 2018
Henrik Berglund
Civil society and political protest in India : The case of Coca-Cola in Kerala 2018
Soetkin Verhaegen
What to expect from European identity? Explainingsupport for solidarity in times of crisis 2018
Drude Dahlerup
Women's Political Representation 2018
Drude Dahlerup
Könskvotering i politiken 2018
Drude Dahlerup
Od malobrojne do bronje manjine : Zene u skandinavskoj politici 2018

Gender Quotas in Politics in Central East Europe 2018
Drude Dahlerup
Has Democracy Failed Women? 2018
Per-Anders Svärd
Normative Dilemmas in Sweden's Ethical Review Policy for Animal Experiments 2018
Per-Anders Svärd
Djur, samhälle och kritisk teori 2018
Per-Anders Svärd
Speciesism och ideologiskt herravälde 2018
Eva Hansson, Weiss Meredith
Participation and space : Themes, patterns, and implications 2018
Eva Hansson, Weiss Meredith
Conceptualizing political space and mobilization 2018
Eva Hansson, Meredith Weiss
Political participation in Asia : Defining and deploying political space 2018
Magnus Lundgren, Theresa Squatrito, Jonas Tallberg
Stability and change in international policy-making : A punctuated equilibrium approach 2018
Ola Svenonius
The body politics of the urban age : Reflections on surveillance and affect 2018
Ola Svenonius
Legitimering av övervakning i lokal säkerhetspolitik 2018

Analyzing Text and Discourse : Eight Approaches for the Social Sciences 2018
Markus Furendal
Appearances of Ēthos in Political Thought: The Dimension of Practical Reason by Sophia Hatzisavvidou 2018
Markus Furendal
Defining the duty to contribute: Against the market solution 2018
Naima Chahboun
Nonideal theory and compliance—A clarification 2018
Jonas Tallberg
Transparency 2018
Maria Jansson
Gustafsson, Sofie, 2016. Medborgarskapande på olika villkor. Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan. Lund: Statsvetenskapliga institutionen 2018
Lenita Freidenvall, Maria Jansson
Introduktion 2018
Maria Jansson
Hälsa och kön på den internationella dagordningen 2018
Maud Eduards, Maria Jansson
Introduktion till internationella relationer 2018
Maria Carbin, Maria Jansson
Introduktion till politisk teori 2018

Politik och kön : Feministiska perspektiv på statsvetenskap 2018
Björn von Sydow
Förord 2018
Andreas Norlén, Björn von Sydow
Riksdagens reflektioner : konsitutionsutskottet 2018
Björn von Sydow
Motståndskraft : Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 2018
Björn von Sydow
Björn von Sydow svarar Carl Björeman 2018
Björn von Sydow
Planering i en oförutsägbar tid 2018
Björn von Sydow
Björn von Sydow : Hedersledamoten 2018
Björn von Sydow
Vi får inte gå tillbaka till kalla krigets slutna värld : Björn von Sydow om framtidens försvarsforskning 2018
Maria Wendt, Cecilia Åse
Kön, våld och död i nya krig 2017
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
Organizing for Audit 2017
Göran Sundström
När politiker styr med tillit 2017
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017

En modern myndighet : Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017
Monica Andersson
Inledning och reflektioner 2017
Monica Andersson
Makten över stadens offentliga rum : Professionerna och hur de modernistiska idéerna vann kampen om stadsplaneringen 2017
Julia Ridderstedt
Sameskolan – någonstans mellan staten och Sametinget : En studie av en stagnerad policyprocess i relation till urfolks självbestämmanderätt 2017

Risk and Moral Theory 2017
Eva Erman
The Practical Turn in Political Theory 2017
Eva Erman
A Function-Sensitive Approach to the Political Legitimacy of Global Governance 2017
Eva Erman
Political Legitimacy and the Unreliability of Language 2017

Coming dissertations

Author Title Year
Alba Mohedano Roldán
Equality and Participation : Distribution of Outcomes in Participatory Processes for Managing Natural Resources 2018
Anneli Gustafsson
Riksdagsdebatt iscensatt : Ett feministiskt teatralt perspektiv på subjektskonstruerande makt i det demokratiska samtalet 2018