Publications and Thesis

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Political Science
  4. Research
  5. Publications and Thesis
Political Party Dynamics

Political Party Dynamics and Democracy in Sweden

Sweden has often been described as a democratic forerunner, with one of the world's most stable party systems. However, the political landscape in Sweden has undergone a rapid change in recent years.

Bild på boken Gendering Military Sacrifice.

New book: Gendering Military Sacrifice

This book offers a feminist analysis of military sacrifice and reveals the importance of a gender perspective in understanding the idea of honourable death. Editors are Cecilia Åse and Maria Wendt.

Bild på Michele Micheletti. Foto: Niklas Björling.

New book: The Oxford Handbook of Political Consumerism

The Oxford Handbook of Political Consumerism addresses the study of political consumerism. It discusses how production and consumption affect broader societal affairs.

New publications

Author Title Year
Ola Svenonius, Ulrika Mörth
Avocat, rechtsanwalt or agent of the state? Anti-money laundering compliance strategies of French and German lawyers 2020
Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Niklas Bremberg, Anna Michalski,
et al.
The European Union in a Changing World Order : What Is at Stake? 2020

The European Union in a Changing World Order : Interdisciplinary European Studies 2020
Tilde Jansson
"Det är svårt att sälja in sig på en marknad med den billigaste varan." : En fallstudie av Ross Tensta gymansium och strukturernas påverkan på en skolas förutsättnignar. 2020
Fanny Wallberg
Affären först, demokratin sedan? : En explorativ intervjustudie av policyprofessionella konsulters inställning till makt, demokrati och legitimitet 2019 2020
Bart Joachim Bes, Thomas Sommerer, Hans Agné
On Legitimacy Crises and the Resources of Global Governance Institutions : A Surprisingly Weak Relationship? 2020
Niklas Bremberg, Stefan Borg
Ambiguous power? A relational approach to how the EU exercises power in Morocco and Tunisia 2020
Magnus Lundgren
Causal mechanisms in civil war mediation : Evidence from Syria 2020
Jamie M. Sommer, Michael Restivo, John M. Shandra
The United States, Bilateral Debt-for-Nature Swaps, and Forest Loss : A Cross-National Analysis 2020
Josef Hien
Cultural Political Economy : An Alternative Approach to Understanding the Divergences between Italian and German Positions during the Euro Crisis 2020
Joost de Moor
Alternative globalities? Climatization processes and the climate movement beyond COPs 2020
Joost de Moor, Soetkin Verhaegen
Gateway or getaway? Testing the link between lifestyle politics and other modes of political participation 2020
Erna Danielsson, Jon Nyhlén, Pär M. Olausson
Strategic planning for power shortages 2020
Magna Robertsson
Personligt mod : Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2012 2020
Katharina Holzinger, Thomas Sommerer
Was verursacht die Aufwärtsspirale in der Umweltpolitik? : Der Einfluss internationaler Harmonisierung auf nationale Umweltstandards 2020
Josef Hien, Sascha Kneip
The Rise of Faith-Based Welfare Providers in Germany and Its Consequences 2020
Joost de Moor
Alternatives to Resistance? Comparing Depoliticization in Two British Environmental Movement Scenes 2020
Johan Nordensvärd, Markus Ketola
Rethinking the Consumer Metaphor versus the Citizen Metaphor : Frame Merging and Higher Education Reform in Sweden 2020
Jonas Hentati-Sundberg, Katharina Fryers Hellquist, Andreas Duit
Iron triangles and subsidies : understanding the long-term role of the government on Swedish commercial fisheries 2020
Emma Sjöberg
Styrningen av förskolan : En fallstudie ur de anställdas perspektiv 2020
Hedvig Ördén
Securing Judgement : Rethinking Security and Online Information Threats 2020
Emilia Lindén Guinez
Genderless violence and invisible whiteness : A study of how white supremacist extremism is represented in Western media 2020
Clara Demetriades
Undervisning om samtycke ur ett lärarperspektiv : En analys av förutsättningarna att implementera regeringens uppdrag att beakta samtycke i grund- och gymnasieskolan 2020
Susanna Allstrin
Makten över reproduktionen : En diskursteoretisk studie av synen på familj och föräldraskap inom reproduktionspolitiken 2020
Christina Alnevall
Women’s Discursive Representation : Women as Political Representatives, Mothers, and Victims of Men’s Violence in the Mexican Parliament 2020
Yannis Theocharis, Joost de Moor, Jan W. van Deth
Digitally Networked Participation and Lifestyle Politics as New Modes of Political Participation 2020
Johanna von Bahr
International organizations and children’s rights : Norm adoption, pressure tactics and state compliance 2020
Joost de Moor, Philip Catney, Brian Doherty
What hampers 'political' action in environmental alternative action organizations? Exploring the scope for strategic agency under post-political conditions 2020
Christian Antoni Möllerop
Feminism and foreign policy – the case of Sweden 2020
Mesir Taki
The Green State of Ethiopia : Challenging the Western Perception of African States Environmental Politics 2020
Hedvig Ördén
Securitizing cyberspace : protecting political judgement 2020
Hedvig Ördén
Instilling judgement : counter-narratives of humour, fact and logic 2020
Drude Dahlerup
Er ligestilling allerede opnået? 2020
Lenita Freidenvall, Drude Dahlerup
Gender, ethnicity, and political inclusion : intersectionalizing representation 2020

Double-Edged Politics on Women’s Rights in the MENA Region 2019
Ciaran O'Faircheallaigh, Rebecca Lawrence
Mine closure and the Aboriginal estate 2019
Mattias Blomgren
Inkluderande och exkluderande strategier och förhållningsätt mot Sverigedemokraterna i tre av riksdagens utskott 2019
Stefan Cako
Politics and ethics of the information retrieving and access in the western modern state: The case of Sweden 2019
Naghmeh Nasiritousi
NGOs and the Environment 2019
Naghmeh Nasiritousi, Karin Bäckstrand
International Climate Policy in the Post-Paris Era 2019
Johanna von Bahr
Protection of the child’s right to physical integrity : Explaining variations in laws on corporal punishment 2019
Johanna von Bahr
Explaining variations in pressure for children’s rights : A comparative case study of UNICEF and the European Union in Vietnam 2019
Carl Vikberg
Explaining interest group access to the European Commission's expert groups 2019
Lenita Freidenvall
Medborgarskap 2019
Elin Bjarnegård, Lenita Freidenvall
Introduktion till jämförande politik 2019
Christina Bergqvist, Lenita Freidenvall
Introduktion till svensk politik 2019
Joyce Outshoorn, Radka Dudová, Ana Prata,
et al.
European Women’s Movements and Body Politics : The Struggle for Autonomy 2019
Lenita Freidenvall
In Pursuit of Bodily Integrity in Sweden 2019
Lenita Freidenvall
Gender Equality without Legislated Quotas in Sweden 2019
Lenita Freidenvall
Sweden : An Incremental Process 2019
Drude Dahlerup, Lenita Freidenvall
Vägen till varannan damernas : Grindvakter, kvotering och representation 2019
Lenita Freidenvall
Institutionaliseringen av svensk jämställdhet : Lager-på-lager-processer och fokusförflyttningar 2019
Lenita Freidenvall
Intersektionalitet och feminism – en komplicerad kombination? 2019
Ulf Mörkenstam
Organised hypocrisy? The implementation of the international indigenous rights regime in Sweden 2019
Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström
Den offentliga granskningen 2019
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Mönster i granskningssamhället 2019
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Variation och likformighet i granskningen 2019
Göran Sundström
Granskningspolitikens huvudlinjer 2019

Granskningssamhället : offentliga verksamheter under lupp 2019
Göran Sundström
Statstjänstemannarollen ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv 2019
Madeleine Ehlin
Att styra men inte röra : Styrning av fristående analys- och utvärderingsmyndigheter 2019
Monica Andersson, Laila Reppen
Hallman i Stockholm : Skönhet och trevnad i nya stadsdelar 2019
Sijeong Lim
Financial structures, firms, and the welfare states in South Korea and Singapore 2019
Henrik Berglund, Sofia Helander
The Popular Struggle against Coca-Cola in Plachimada, Kerala 2019
Niklas Bremberg, Hannes Sonnsjö, Malin Mobjörk
The EU and climate-related security risks : a community of practice in the making? 2019
Pelle Åberg, Stefan Einarsson, Marta Reuter
Think Tanks : New Organizational Actors in a Changing Swedish Civil Society 2019
Faradj Koliev
Shaming and democracy : Explaining inter-state shaming in international organizations 2019
Josefina Wallin
Flyktingar – ett hot mot samhällets funktionalitet? : En studie om riksdagsledamöters retorik angående asylsökande och flyktingar hösten 2015 utifrån Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori 2019
Livia Johannesson, Martin Qvist
Ett megaprojekt tar form : Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna 2019
Maria Jernnäs, Jens Nilsson, Björn-Ola Linnér,
et al.
Cross-national patterns of governance mechanisms in nationally determined contributions (NDCs) under the Paris Agreement 2019
Karin Bäckstrand, Eva Lövbrand
The Road to Paris : Contending Climate Governance Discourses in the Post-Copenhagen Era 2019
Lisa Maria Dellmuth, Jan Aart Scholte, Jonas Tallberg
Institutional sources of legitimacy for international organisations : Beyond procedure versus performance 2019
Roj Kahraman-Özvan
Socialdemokraternas ideologi : En beskrivande idéanalys av Socialdemokraternas partiprogram och valmanifest under 2000-talet 2019
Martin Qvist, Max Rosendahl
Från kontroll av ”skruvar och muttrar” till kontroll av egenkontroll i tillsynen över järnvägen 2019
Jan-Gunnar Rosenblad
Nation, nationalism och identitet : Sydafrika i svensk sekelskiftesdebatt 2019