Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
HT20

Information om höstens undervisning

Utgångspunkten är att distansundervisningen fortsätter under hösten. I den utsträckning det är möjligt kan vissa delar av undervisningen genomföras på campus under förutsättning att rådande riktlinjer följs.

Forskning

Utlysning av platser vid forskarutbildningen

Institutionen utlyser två platser vid forskarutbildningen. En plats med inriktning mot miljöpolitik och en plats med inriktning mot klimatförändringar och internationellt samarbete.

Globala målen

Transformativa partnerskap för hållbar utveckling

Projektet "Transformativa partnerskap för hållbar utveckling", under ledning av Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, har beviljats 20 miljoner från forskningsrådet Formas.

Bild på doktoranderna Pär Altermark, Isabella Nilsen och Isak Heyum.

Nya doktorander

I höst välkomnar vi tre nya doktorander till institutionen. Internationell miljöpolitik, våldsbejakande extremism och socialpolitik är några av de områden som de nya doktoranderna är särskilt intresserade av.

Coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.