Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
HT20

Information om höstens undervisning

Utgångspunkten är att distansundervisningen fortsätter under hösten. I den utsträckning det är möjligt kan vissa delar av undervisningen genomföras på campus under förutsättning att rådande riktlinjer följs.

Foto på forskaren Andreas Duit.

Policyeffekter i den koldioxidfria välfärdsstaten

Syftet med forskningsprojektet är att analysera samverkan mellan klimat- och socialpolitiken, med fokus på dess distributiva och politiska effekter.

Magnus Christianssons avhandling

Disputation: Magnus Christiansson

Den 30 oktober försvarar Magnus Christiansson sin avhandling ”Defence transformation in Sweden. The strategic governance of pivoting projects 2000-2010”.

Markus Furendals avhandling

Disputation: Markus Furendal

Den 4 november försvarar Markus Furendal sin avhandling "Do Your Bit, Claim Your Share: Justice, Ethos, and the Individual Duty to Contribute".

Drönarbild över Stockholms universitet.

Ledig tjänst: Forskare i statsvetenskap med inriktning mot klimatpolitik

Statsvetenskapliga institutionen utlyser nu en ledig anställning som forskare i ett forskningsprojekt finansierat av Formas: "Klimatåtgärder i en kris: Hur svenska samarbetsinitiativ för att minska klimatutsläppen hanterar COVID-19-pandemin".

Forskning

Utlysning av platser vid forskarutbildningen

Institutionen utlyser två platser vid forskarutbildningen. En plats med inriktning mot miljöpolitik och en plats med inriktning mot klimatförändringar och internationellt samarbete.

Coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.