Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Corona VT21

Information om vårens undervisning

Med anledning av den pågående coronapandemin är utgångspunkten att distansundervisningen fortsätter under våren.

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Mistra Geopolitics på IVA:s 100-lista

Mistra Geopolitics är med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) prestigefyllda 100-lista. Listan uppmärksammar utvalda forskningsprojekt från svenska universitet och högskolor inom området hållbarhet.

Flöde av digital information.

Att bekämpa falska nyheter och desinformation

Information och kommunikation har blivit en stor del i dagens krigföring. Genom att sprida falska nyheter och desinformation försöker man vilseleda och påverka.

Tallar mot en blå himmel

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Statsvetenskapliga institutionen har yttrat sig över betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73).

Coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.