Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Photo: Kheng guan Toh/Mostphotos

Nya forskningsprojekt

Kommer väljare att straffa politiker som genomför alltför radikala klimatpolicies genom att inte rösta på dem i nästa val? Och kan icke-statliga aktörer påverka staters miljöregleringar genom sociala påverkansstrategier?

Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling.

Jonas Tallberg ny ledamot i Vitterhetsakademien

Jonas Tallberg är invald som ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien, en humanistisk och samhällsvetenskaplig akademi med uppgift att främja forskning.

Stockholms universitet

Över 13 miljoner från Formas till statsvetenskaplig forskning

Flera forskare vid Statsvetenskapliga institutionen har beviljats medel från forskningsrådet Formas för sina forskningsprojekt.