Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen

Information om höstens undervisning

Utgångspunkten är att distansundervisningen fortsätter under hösten. I den utsträckning det är möjligt kan vissa delar av undervisningen genomföras på campus under förutsättning att rådande riktlinjer följs.

Bild på Prästkrage

Sommartider

Studentexpeditionen och studievägledningen är stängd för sommaren och öppnar igen den 17 augusti.

Solen som strålar genom en tallskog.

Ny finansiering till forskningsprogram kring geopolitik och hållbarhetstrender

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har beslutat om ytterligare fyra år av finansiering för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.

Barn som spelar fotboll.

Internationella organisationer och barns rättigheter

Sedan FN:s barnkonvention instiftades 1989 har medvetenheten kring barns rättigheter ökat och alltfler organisationer arbetar för att främja staters efterlevnad.

Avhandling Governing Development

Helena Hede Skagerlind får Högskoleföreningens pris 2020

Hon får priset för sin avhandling ”Governing Development, The Millenium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa”.

Coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.