Notera att intyg av annat slag än rena Ladok-utdrag har en handläggningstid på 3–4 arbetsdagar. Under perioder med hög arbetsbelastning (t.ex. vid terminsstart, inför sista ansökningsdag, etc.) kan dock handläggningstiden vara längre. Under dessa perioder rekommenderas att en begäran om intyg skickas via e-post till vår studievägledare.

Öppettider (under terminstid):

Måndag, tisdag, torsdag kl. 11.30-13.00.

Telefontid (under terminstid):

Måndag, tisdag, torsdag kl. 11.30-13.00.

Telefonnummer:

08-16 32 22.

E-post:

studentexpedition@statsvet.su.se