Studentexpedition

Studentexpeditionen administrerar institutionens utbildningar och ansvarar för registrering av alla våra studenter samt lägger in betyg och lämnar ut rättade salstentor etc.

Studievägledare

Studievägledaren ger kvalificerad vägledning i studie- och yrkesfrågor. Hon kan informera om olika utbildningar, kursval, betygsregler, examensbestämmelser, ansökan, urval och behörighet, upprop och reservantagning, tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier mm. Studenter som har problem med sina studier är välkomna att kontakta studievägledaren som har tystnadsplikt.

Studierektor

Studierektorerna samordnar och leder arbetet för studentexpeditionen, studievägledarna, tentamensärenden och utlandsstudier.