Kursen ger en bred introduktion till statsvetenskap – en översikt av centrala politiska begrepp, idéer och ideologier; kunskaper om viktiga institutioner och processer i svensk politik och förvaltning; de politiska fenomenens inbördes sammanhang och samband genom jämförande studier mellan politiska system; grundläggande kunskaper i internationell politik. Studenten får lära sig att självständigt sammanställa och kritiskt analysera uppgifter om politik samt argumentera genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Kursens uppläggning

  • Politisk teori, 7,5 hp
  • Svensk politik, 7,5 hp
  • Komparativ politik, 7,5 hp
  • Internationell politik, 7,5 hp

Kursplaner och litteratur

Scheman

Övrig info

Statsvetenskap I ges även på engelska. Se vår engelska sajt för mer information.