För Statsvetenskap II inom kombinationsprogrammet, se här.

För Statsvetenskap III inom kombinationsprogrammet, se här.

Termin IV inom kombinationsprogrammet med samhällskunskap som andraämne, 15 hp, preliminärt schema.

Masterprogram inom Kombinationsprogrammet

Ansökningen till masterprogrammet inom kombinationslärarutbildningen sker via www.antagning.se

Proceduren är densamma som för andra sökande till masterprogrammet (se under ansökan på vår hemsida). Studerande inom kombinationslärarutbildningen har platsgaranti. Vi gör en behörighetsprövning, dvs. man måste ha 180 hp inklusive 120 hp samhällskunskap med fördjupning mot statsvetenskap och den kompletterande pedagogiska delen om 60 hp (nu samma UVK-del som finns inom den sk. KPU-utbildningen). Platsgaranti gäller till masterprogrammet i statsvetenskap (ej OPO).

Ansökan och antagning görs en gång per år, till höstterminer. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Vid Stockholms universitet prioriteras den långa varianten av studier på avancerad nivå, dvs. master istället för magister. För studenter inom kombinationslärarutbildningen innebär detta givetvis att utbildningstiden totalt sett blir utdragen.

Det självständiga arbetet görs under den tredje terminen inom masterprogrammet. Den som har frågor kring programmet kan kontakta kursföreståndaren för samhällskunskap:

Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@statsvet.su.se 08-163084