Lärarstuderande med inriktning mot gymnasium läser kurserna Samhällskunskap med didaktisk inriktning I-II och fortsätter därefter med studier i Samhällskunskap III med inriktning mot statsvetenskap och Samhällskunskap IV med inriktning mot statsvetenskap. För gymnasium krävs sammanlagt 120 hp. De fortsatta studierna i samhällskunskap erbjuds med platsgaranti för lärarstuderande, under förutsättning att Samhällskunskap I är avklarad.

Studierna i samhällskunskap är förlagda till lärarutbildningens termin 2, 3, 4 och 9. Se översikten för studiegången nedan. Observera att studiegången endast gäller antagna till lärarprogrammet hösten 2008 eller senare med samhällskunskap som första ämne. För studenter antagna före hösten 2008 gäller olika studiegångar. För information kontakta din hemvistinstitution.

Information om tillgodoräknanden