Utbildningsplan för masterprogram i statsvetenskap, SVOPO