Programmet innefattar kurser i statsvetenskap ocg ger både bredd och fördjupning. Programmet består av obligatoriska kurser som läses gemensamt.

Programmets upplägg

Programmet har följande upplägg och alla kurser är obligatoriska.
Termin 1
Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik, 7,5 hp
Jämförande förvaltning och förvaltningspolitik, 7,5 hp
Offentliga organisationer och deras omvärld, 7,5 hp
EU som politiskt system, 7,5 hp

Termin 2
Utvärdering, 7,5 hp
Offentlig upphandling, 7,5 hp
• Statsvetenskapliga metoder, 15 hp

Termin 3
Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap, 30 hp

Termin 4
Självständigt arbete i statsvetenskap, 30 hp

Arbete och karriär

För mer information om arbetsmarknad och karriärmöjligheter se här.