Antagning

Antagning till programmet görs en gång per läsår, till höstterminen. Ansökan behandlas i två steg: Först bedöms om den sökande är grundläggande behörig till utbildningen. Detta steg behandlas av Sektionen för Antagning och Högskoleprov vid Stockholms universitet. I ett andra steg gör Statsvetenskapliga institutionen en bedömning av den särskilda behörigheten och sedan ett urval bland de behöriga för att avgöra vilka som får plats på utbildningen.

Ansökan

Ansökan sker genom antagning.se. Alla delar av ansökan ska skickas enligt instruktionerna till antagning.se. Inga dokument ska skickas till institutionen.
Vänligen observera att ansökningar till det här programmet inte ska innefatta examensuppsats, redogörelse av tidigare arbets- eller forskningserfarenhet eller motivationsbrev.

Sista ansökningsdag 2017 är 18 april.

Villkorligt antagna studenter ska ha ansökt om att ta ut sin filosofie kandidatexamen innan registrering vid kursstart.
Förkunskapskrav – Grundläggande och Särskild behörighet
För tillträde till programmet krävs att den sökande har svenska B och engelska B samt akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande.

Urvalet

Urval baseras på en sammanvägd bedömning av kvalitet och kvantitet av tidigare studier i statsvetenskap, dock högst 90hp.

Frågor?

Om du har frågor gällande antagningsprocessen genom Antagningsservice kan du vända dig direkt till Antagningsservice (antagning.se). Om du har andra frågor om din ansökan och antagning kan du vända dig till Studentavdelningen vid Stockholms Universitet, Studentavdelning@su.se (Se också: utbildning/anmalan-antagning).