Schema och litteratur

Scheman och litteraturlistor för kurserna publiceras senast fyra veckor före kursstart. Frågor angående schema och litteratur hänvisas till ansvarig lärare för respektive kurs.

Terminstider

Höstterminen 2016-08-29 – 2017-01-15
Vårterminen 2017-01-16 – 2017-06-04

Behörighet

Sökande till fristående kurser på avancerad nivå: Akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller motsvarande.

Förtur ges till våra programstudenter och till internationella utbytesstudenter. Det gör att det finns begränsade möjligheter för fristående studenter att antas till kurserna på avancerad nivå.

Sista ansökningsdag

Institutionen har beslutat att inte ta emot anmälningar till fristående kurser på avancerad nivå inför höstterminen 2016 och vårterminen 2017.

Information om möjligheten att anmäla sig till fristående kurser kommer att publiceras här.

Anmälan

Anmälan görs genom att maila  till institutionen, master@statsvet.su.se.
Postadress:

Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm 

Märk kuvertet eller ämnesraden i mejlet med "Ansökan till fristående kurs, avancerad nivå".

Ansökan skall innehålla önskemål om kurser, samt LADOK-utdrag eller liknande som styrker dina studiemeriter. Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter!

Antagning

Studenter som ansöker till kurser på avancerad nivå kan erbjudas plats enbart om aktuella kurser inte fylls av programstudenter eller internationella utbytesstudenter. Om fristående studenter kan erbjudas plats kommer institutionen att kontakta berörda sökande för registrering innan kursstart.

Ytterligare information

Studievägledningen för studier på avancerad nivå: master@statsvet.su.se.