Masterprogram

De masterprogram vi erbjuder är Masterprogram i statsvetenskap, Masterprogram med inriktning mot offentlig politik och organisation samt de engelskspråkiga programmen International Master's Programme in Political Science och International Master's Programme in Environmental Social Science.

 

Fristående kurser

För närvarande kan våra kurser på avancerad nivå inte läsas som fristående kurser, utan de kan endast läsas inom ramen för ett masterprogram. Hör av dig till master@statsvet.su.se om du vill ha mer information angående detta.