Masterprogram

De masterprogram vi erbjuder är Masterprogram i statsvetenskap, Masterprogram med inriktning mot offentlig politik och organisation samt de engelskspråkiga programmen International Master's Programme in Political Science och International Master's Programme in Environmental Social Science.

Vid universitetet erbjuds även masterprogram där flera institutioner samarbetar. Exempel på detta är Masterprogram i ledarskap, där vi är en av samarbetsinstitutionerna.

 

Fristående kurser

De flesta kurser inom masterprogrammet kan även, i mån av plats, läsas som fristående kurser. Anmälan sker via mejl och skickas till master@statsvet.su.se. Sista ansökningsdag varierar. I vänstermenyn finner du mer information om de kurser som ges på avancerad nivå vid vår institution.

Inför höstterminen 2017 har vi tyvärr ingen möjlighet att ta anta fristående studenter på våra kurser på avancerad nivå.