Praktik vid Regeringskansliet
Här annonseras alla lediga praktikplatser i Regeringskansliet (inkluderar ambassaderna).

Praktik hos Svenskar i Världen
Tar kontinuerligt emot ansökningar om praktikplats.

Praktikannonser:

 Oxford Research (272 Kb)

Sista ansökningsdag - 2017-10-23

 Riksdagens utredningstjänst och Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (208 Kb)

Sista ansökningsdag - 2017-10-16

 Svenska Unescorådet (102 Kb)

Sista ansökningsdag - 2017-10-11

 Diplomat Communications (313 Kb)

Sista ansökningsdag - 2017-10-11

 Statskontoret (72 Kb)

Sista ansökningsdag - 2017-10-10

 Enheten för demokrati och det civila samhället (60 Kb)

Sista ansökningsdag - 2017-10-02

Sveriges OSSE-delegation i Wien 

Sista ansökningsdag - 2017-10-02

Kansliet för samordning av EU-frågor på Statsrådsberedningen

Sista ansökningsdag - 2017-10-02

 UNESCO (102 Kb)

Sista ansökningsdag - 2017-10-01