Studenter som läser det nya lärarprogrammet (fr.o.m ht-11)

Samhällkunskapens tredje termin, kurs SVL130, innehåller fyra delkurser:

• Perspektiv på politik (7,5 hp)

• Specialkurs: ett antal olika specialinriktningar där studenten själv väljer en (7,5 hp)

• Medier, makt och demokrati (7,5 hp).

• Mänskliga rättigheter (7,5 hp)

Kursinmaterial

Schema för samhällskunskapens tredje termin, SVL130

http://sisu.it.su.se/search/archive_info/SVL130

Samhällskunskapens 3:e termin

Samhällskunskapens tredje termin (kursen SVL201, Samhällskunskap med didaktisk inriktning III, specialisering mot statsvetenskap, utan examensarbete) innehåller hösten 2012 tre delkurser vid statsvetenskapliga institutionen samt en kurs vid CeSam:

• Studiet av demokrati (7,5 hp)

• Medier, makt och demokrati, inklusive 1,5 hp VFU (7,5 hp)

• Mänskliga rättigheter (7,5 hp)

• Kurs vid CeSam (7,5 hp).

Kursmaterial:

Schema för samhällskunskapens tredje termin, SVL201, ht 2012 »

Kursplan för samhällskunskapens tredje termin, SVL201 »

 

Studenter som läst tidigare studiegångar

Studenter som läst enligt tidigare studiegångar är välkomna att kontakta

emma.bergstrom@statsvet.su.se för mer information.

Tidigare kursmaterial:

Kursplan för Samhällskunskap med didaktisk inriktning III, specialisering mot statsvetenskap, utan examensarbetet, SVL201, ht 2011 »

Kursplan samt delkurser, litteratur och lärandemål till Samhällskunskap termin fyra med inriktning mot statsvetenskap (SVL300, starttermin VT10) »