Samhällskunskap

Samhällskunskapens 1:a termin

Samhällskunskapens första termin (kursen SVL110, Samhällskunskap med didaktisk inriktning I) omfattar 30 hp och innehåller fyra delkurser:

• Demokrati, stat och skola, 7.5 hp

• Makt och social skiktning, 7.5 hp

• Komparativ politik, 7.5 hp

• Internationell politik, 7.5 hp.

Kursmaterial

Schema för samhällskunskapens första termin, SVL110, HT14

 

Studenter som börjat tidigare terminer

Studenter som läst tidigare studiegångar är välkomna att kontakta emma.bergstrom@statsvet.su.se för mer information.

Tidigare kursmaterial

Kursplan för studenter som började läsa samhällskunskap senast ht 2011, SVL110 »

Kursplan för studenter som började läsa samhällskunskap senast vt 2011, SVL101