Registrering

Vad gäller vid omregistrering?

Vad gäller vid avbrott på kurs?

Ansökan

Hur ansöker jag?

Vad betyder det att jag är antagen med villkor?

Tentamen

Hur får jag tag på gamla tentor?

Behöver jag anmäla mig till en tenta?

Måste jag omregistrera mig för att kunna göra en omtenta?

Hur länge gäller mina seminarieresultat?

Var hittar jag information om i vilken sal jag ska skriva en tenta?

Måste jag slutföra en kurs inom en viss tid?

Övrigt

Finns det någon datasal?

Var köper jag kompendier?

Hur får jag tag på min lärare?

Får jag byta seminariegrupp?

Var hittar jag studentexpeditionen och när är den öppen?

Var finns studievägledaren?

Var finns studierektorn?

Hur får jag ut ett Ladokintyg?

Rättelse/omprövning av betyg

 

Registrering

Vad gäller vid omregistrering?

Om du inte tagit alla högskolepoäng under utsatt tid kan du omregistrera dig på kursen. Det gör du genom att kontakta Studentexpeditionen. Omregistrera dig kan du göra under hela terminen, dock senast två veckor före tentamen/seminarier. Observera att som omregistrerad får du endast följa undervisningen i mån av plats. Förstagångsregistrerad ges alltid plats före omregistrerad. På eftersökta kurser tar du således en viss risk om du skjuter på studierna i framtiden.


Vad gäller vid avbrott på kurs?

Vill du göra ett tidigt avbrott eller avbrott på kurs behöver vi ett skriftligt dokument av dig, via ”vanlig” post eller e-post. Skriv namn och personnummer samt vilken kurs du vill registrera avbrott på och skicka detta till studentexpeditionen (studentexpedition@statsvet.su.se). Om du som student inte ämnar läsa kursen nu eller någon gång i framtiden, läggs ett avbrott in. Under terminens tre första veckor kan ett så kallat ”tidigt avbrott” läggas in. Görs detta har du som student möjlighet att även i framtiden söka kursen. Tidigt avbrott gör du på Mina studier.

Ansökan

Hur ansöker jag?

Olika kurser har olika ansökningsprocedurer och olika datum för sista ansökningsdag. Mer information om varje kurs hittar du på vår sida för ansökan.

Vad betyder det att jag är antagen med villkor?

Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan gjordes, men att det är möjligt att hinna bli behörig till kursstart. Du behöver visa att du är behörig för att bli registrerad på kursen/programmet du sökt. Därför måste du som är antagen med villkor kontakta studievägledaren eller studentexpeditionen och visa upp att du är behörig innan terminstart.

Tentamen

Hur får jag tag på gamla tentor?

Gamla tentafrågor läggs ut på kursplattformen Mondo några veckor innan tenta. OBS! Endast salstentor!

Behöver jag anmäla mig till en tenta?

Anmälan till alla salsskrivningar är obligatorisk och görs genom Mina studier, både till ordinarie tentor och omtentor. Meddelande om när anmälan öppnar skickas ut genom Mondo. När mer än en sal används till tentorna kommer placeringen att gå ut via Mondo några dagar innan tentan äger rum. De som inte anmält sig till tentan genom Mitt universitet har endast rätt att skriva i mån av plats. I tentasalen måste du kunna uppvisa godkänd legitimation för att få skriva tentan. Till hemtentamen krävs ingen föranmälan.

Måste jag omregistrera mig för att kunna göra en omtenta?

Ja, om inte tentan hör till samma termin där du redan varit/är registrerad.

Hur länge gäller mina seminarieresultat?

På vissa delkurser examineras du dels på obligatoriska seminarier med inlämningsuppgifter och dels på en tenta. Skulle du slutföra de s.k. seminarieuppgifterna men inte göra eller inte klara tentan gäller följande: seminarieresultat och tentor är giltiga i tre terminer utöver terminen du genomförde seminarierna. För att avsluta delkursen måste därför båda göras om inom tidsramen.

Var hittar jag information om i vilken sal jag ska skriva en tenta?

Du hittar information om vilken sal tentan äger rum på Mondo, i menyraden under ”Anslagstavla” under respektive delkurssajt.

Måste jag slutföra en kurs inom en viss tid?

Du har rätt att omregistrera dig i fem år, efter detta måste kursen sökas på nytt. Obs omregistrering sker i mån av plats.

Övrigt

Finns det någon datasal?

Statsvetenskapliga institutionen tillhandahåller ingen egen datasal, men det finns datasalar på campusområdet. För att kunna använda dessa krävs att du har ett ”SU-konto”. Information om detta kan du hitta här aktivera.su.se eller få vid Studentinformationen i Studenthuset Frescati.

Var köper jag kompendier?

Kompendier köps i Akademibokhandeln. Observera att Studentexpeditionen inte säljer kompendier!

Hur får jag tag på min lärare?

Det enklaste är via e-post (fornamn.efternamn@statsvet.su.se). Alla har postfack på plan 7 och de flesta har även sina rum där. På plan 7 finns även en lista på var de olika lärarna sitter.

Får jag byta seminariegrupp?

I normala fall nej. Undantag görs endast i mycket speciella fall. Kontakta studenexpeditionen om du har frågor.

Var hittar jag studentexpeditionen och när är den öppen?

Informationen finner du här.

Var finns studievägledaren?

Informationen finner du här.

Var finns studierektorn?

Studierektorn på grundnivå heter Magnus Reitberger och träffas i rum F793 efter överenskommelse. E-post: magnus.reitberger@statsvet.su.se. Ola Svenonius är biträdande studierektor på grundnivå och träffas i rum F784 efter överenskommelse. E-post: ola.svenonius@statsvet.su.se. Studierektorn på avancerad nivå heter Jouni Reinikainen och träffas i rum F 746 efter överenskommelse. E-post: jouni.reinikainen@statsvet.su.se

Hur får jag ut ett Ladokintyg?

Det kan du skriva ut själv via www.mitt.su.se eller i Studenthuset Frescati, eller maila till studentexpeditionen@statsvet.su.se.

Rättelse/omprövning av betyg

Enligt högskoleförordningen kan ett betyg inte överklagas men en student har dock möjlighet till rättelse eller omprövning. Var god kontakta studentexpeditionen eller studievägledarna för mer information.

Blankett hittar du via denna länk:  Omprövning av betyg (17 Kb)