Studentinformation

Mycket av den information som rör kurser och undervisning läggs under terminens gång ut på Mondo.

Ta även för vana att regelbundet kontrollera institutionens anslagstavla som finns i F-huset på plan 4 där exempelvis konferenser och gästföreläsningar anslås. Meddelanden i Mondo och på anslagstavlan förväntas ha nått samtliga studerande tre arbetsdagar efter anslagsdatum.

Studentexpedition

Studentexpeditionen finns i hus F, plan 4, rum F 472. Hit vänder du dig i första hand med allmänna frågor samt för registrering, intyg, betygsutdrag mm.

Notera att intyg av annat slag än rena Ladok-utdrag har en handläggningstid på 3–4 arbetsdagar. Under perioder med hög arbetsbelastning (t.ex. vid terminsstart, inför sista ansökningsdag, etc.) kan dock handläggningstiden vara längre. Under dessa perioder rekommenderas att en begäran om intyg skickas via e-post till vår studievägledare.

Öppettider (under terminstid):

Måndag, tisdag, torsdag kl. 11.30-13.00.

Telefontid (under terminstid):

Måndag, tisdag, torsdag kl. 11.30-13.00.

Telefonnummer:

08-16 32 22.

E-post:

studentexpedition@statsvet.su.se