Michele Micheletti.
Michele Micheletti.

Carl Jonas von Seth klagar på DN:s ledarsida att svenska statsvetare inte bidrar tillräckligt med perspektiv på svensk politik och uppmanar att ”visa er nyttiga”. Han hänvisar till den kamp mot statsvetenskaplig forskning som en republikansk senator Tom Coburt har fört under ett flertal år i den amerikanska kongressen. 2013 lyckades han få in ett tillägg i den federala budgeten som begränsade den statliga forskningsfinansiären (National Science Foundation) från att stödja forskningsprojekt som inte var till nytta för landets nationella säkerhet eller ekonomiska intressen. Som statsvetenskaplig forskning visar gjorde Coburt som många politiker tidigare. Han utnyttade kongressens spelregler för att få genom sin vilja. 2015 röstade representanthuset för nedskärningar i forskningsmedlen för samhällsforskning i allmänhet och statsvetenskaplig forskning i synnerhet. President Obama har dock uttalat sig klart emot representanthusets agerande.

Carl Johan von Seth fortsätter med att hävda att svenska statsvetare inte har analyserat Decemberöverenskommelsen tillräckligt. Men hans verklighetsbeskrivning stämmer inte. Trots att vetenskapliga artiklar tar tid att granska och publicera finns det redan åtskilligt som offentliggjorts. Statsvetenskaplig tidskrift har exempelvis publicerat en viktig artikel: Hanna Bäck och Johan Hellström: ”Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet” i ett temanummer om valet 2014 och regeringsbildningen (nr 2, 2015).  Andra statsvetare har också bloggat. Vid ”statsvetardagen” under Almedalsveckan ägnades ett helt seminarium kring just detta temanummer.  

Visst kan statsvetare bidra ytterligare med perspektiv och analyser som når ut till medierna och allmänheten. Viktigt att komma ihåg är att vi gör det utifrån det statsvetenskapliga arbetssätt: välgrundad analys som bygger på empiriska studier, prövning av teoretiska antaganden, systematiska jämförelser mellan länder och tidsperioder samt refereegranskning. 

Michele Micheletti
Ordförande i Statsvetenskaplig förbundet (SWEPSA)
Lars Hierta professor i statsvetenskap