Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, menar att statssekreteraren bör ta över för sjukskrivet statsråd..
Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap, menar att statssekreteraren bör ta över för sjukskrivet statsråd..

Eftersom ministrarna har generellt sett liten insyn i varandras arbete menar Torbjörn Larsson att den logiska slutsatsen är att statssekreteraren borde ta över uppgifterna. Statssekreteraren har bättre kännedom om sakfrågorna och kunskap om beredningsprocesserna inom departementet än någon kollega i regeringskretsen eller någon utanför regeringskretsen, och har tidigare arbetat nära det statsråd som behöver vara frånvarande. Och skulle en ny statssekreterare behöva rekryteras för att ersätta den som lyfts upp till statsrådsnivån, är detta förmodligen också enklare att hantera än att rekrytera ett helt nytt statsråd. Är det trots allt inte bättre att den person som har det största reella inflytande också får ta på sig det största ansvaret och tillfälligt ikläda sig rollen som statsråd?

Läs hela debattartikeln.