I det första av tre seminarier belyses Slussen utifrån stadsomvandlingsprojekt i andra länder. Tre internationellt framstående forskare berättar och samtalar under ledning av Maja Aase, journalist och moderator.

Slussen har kallats ett av Sveriges mest kritiserade projekt, präglat av motsättningar och en snårig process. Många medborgare engagerar sig i frågan. Protester har ägt rum. Politiker och förvaltning har kritiserats för att undvika och ignorera motstånd. Motståndare har anklagats för att förhindra stadsförnyelse.

Vem har makten över samhällsplaneringen? Hur fungerar samspelet mellan medborgare, politiker och förvaltning? Vilken roll spelar medierna? Och hur ser striden om Slussen ut i internationell jämförelse?

Föredrag och samtal på engelska

Anmäl dig här


Vill du ställa en fråga eller bidra med en synpunkt inför seminariet?
Kontakta info.stockholmia@stockholm.se

Läs mer på: http://stockholmia.stockholm.se/kalender/2017/09/slussenseminarie-1/