Idris Ahmedi har skrivit artikeln "Från Nixon till Obama. Förändring i amerikansk utrikespolitik gentemot Iran och Irak".
Idris Ahmedi har skrivit artikeln "Från Nixon till Obama. Förändring i amerikansk utrikespolitik gentemot Iran och Irak".

Idris artikel har titeln ”Från Nixon till Obama. Förändring i amerikansk utrikespolitik gentemot Iran och Irak”. Rapporten går att ladda ner i sin helhet här.