Jan Hallenberg och Michele Micheletti överlämnade en petition till Turkiets ambassadör.
Jan Hallenberg och Michele Micheletti överlämnade en petition till Turkiets ambassadör.

Den turkiske statsvetaren och journalisten Sahin Alpay disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 1980. Han har därefter varit verksam som journalist och akademiker i Turkiet. Efter kuppförsöket i Turkiet den 15 juli var det många journalister som arresterades, däribland Sahin Alpay.

- Vår kollega Sahin Alpay personifierar tyvärr de problem som demokratifrämjande aktörer idag möter när yttrandefriheten och pressfriheten inte respekteras, och han är inte ensam. Han ger ansikte åt en oroande utveckling i Turkiet, Europa och världen, säger Michele Micheletti, Lars Johan Hierta professor i statsvetenskap och en av initiativtagarna bakom petitionen. Hotet mot yttrandefrihet och pressfrihet är ett stort hinder för demokratisk utveckling.

188 namnunderskrifter

För att protestera mot arresteringen av Sahin Alpay har Statsvetenskapliga förbundet samlat in 188 namnunderskrifter från statsvetare i landet som nu överlämnats till Turkiets ambassadör i Sverige, Kaya Türkmen. Vid överlämnandet närvarade Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och Michele Micheletti.

- Det var en vänskaplig diskussion men där vi tydligt framförde hur bekymrade vi är för Sahin men även för  utvecklingen i Turkiet i allmänhet, säger Jan Hallenberg. Vi poängterade att vi ser Sahin som en bro mellan Turkiet och Europa och att vi gärna ser Turkiet i EU framöver.

- Ambassadören var också väl medveten om att det finns många begåvade människor som vill kämpa för Turkiets framtida utveckling men som idag tvingas söka asyl i andra länder, säger Micheletti. Statsvetenskaplig och journalistisk politisk analys som kritiskt granskar maktförhållanden och maktutövande är ett fundament i demokratiutveckling och för, som Sahin skulle säga, humanismens civilisation.