Jonathan Kuyper, docent vid Statsvetenskapliga institutionen.
Jonathan Kuyper, docent vid Statsvetenskapliga institutionen.

Internationella förhandlingar hamnar allt oftare i dödlägen. Försök att bryta dessa låsningar genom att istället samla ett mindre antal stater – vilket handelsavtalen Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP) och Trans-Pacific Partnership (TPP) är exempel på – riskerar också att misslyckas när förhandlingarna blir alltmer politiserade. Detta projekt syftar till att förstå om, hur och på vilka sätt demokratisk legitimitet är en förutsättning för att hantera politisering och undvika dödlägen i globalt styre? Med utgångspunkten att auktoritet kräver legitimitet, används deliberativ demokratiteori för att utvärdera förhandlingarna om TTIP och TPP.

Jämförande analys

Metoden bygger på jämförande analys fokuserad på tre aspekter av förhandlingarna - immaterialrätt, miljö samt tvistlösningsmekanismen mellan investerare och stater (ISDS). Genom dokumentstudier och intervjuer kartläggs vem som inkluderas i förhandlingarna och om olika intressen är tillbörligt representerade samt vilka för- och motargument som förs fram i debatten och hur förhandlingsprocessen fortlöper. Mot bakgrund av denna granskning analyseras politisering för att förklara på vilket sätt auktoritet i en global kontext kräver motsvarande legitimitet.

Tre centrala bidrag

Projektet kommer att ge tre centrala bidrag. För det första ges en normativ analys vägledd av gedigen empirisk forskning. För de andra är projektet unikt som den första systematiska jämförelsen av TTIP och TPP. För det tredje har resultaten policyrelevans och förser beslutsfattare med underlag om hur dödlägen i globalt styre kan uppstå och övervinnas.

Läs mer om Jonathan Kuyper.