Emma Bergström, bitr studierektor grundnivå och Lenita Freidenvall, studierektor för grundnivå, hälsar de nya studenterna välkomna.
Emma Bergström, bitr studierektor grundnivå och Lenita Freidenvall, studierektor för grundnivå, hälsar de nya studenterna välkomna.

 

- Jag vill gratulera alla er som blivit antagna till Statsvetenskap, söktrycket har varit högt, inleder studierektor Lenita Freidenvall.

Under den tre timmar långa introduktionen får studenterna alltifrån praktisk information till att träffa sina kommande lärare och lyssna till en miniföreläsning.

Ett intensivt sorl utbryter när studierektor Lenita Freidenvall ber studenterna att hälsa på sin bordsgranne.

- Det bådar gott inför era kommande studier, menar Lenita, eftersom statsvetenskap bygger mycket på samtal och diskussioner.

”Vi är taggade”

Under den första pausen står de två studenterna Louise Gabrielsson och Pegah Khakuei och samtalar utanför föreläsningssalen. De ska båda läsa Statsvetenskap I men Pegah är antagen till Pol kandprogrammet medan Louise ska läsa en fristående kurs. Båda har valt att läsa statsvetenskap för att de är intresserade av samhällsfrågor.

– Jag vill jobba med något där jag kan påverka och har alltid tyckt att politik är intressant, därför tyckte jag den här utbildningen passade mig, säger Pegah.

– Jag tror att detta är en kurs som jag alltid kommer att ha nytta av, säger Louise, och eftersom jag går fristående kurser så har jag möjlighet att bygga ihop min egen utbildning. I framtiden skulle jag gärna arbeta för någon organisation eller inom FN.

Förväntningarna på kursen är höga.
– Vi är taggade, det ska bli jätteintressant, säger Louise. Jag tror att jag kommer att lära mig mycket som jag sedan kommer att ha stor användning av, menar Pegah.

Populism bingo

Inne i G-salen drar forskaren Benjamin Moffitt igång en miniföreläsning om populism. Benjamin har en postdoktjänst på institutionen och ska tala om vad lärarna gör när de inte undervisar - nämligen forskar. Han börjar sin föreläsning med ”populism bingo”. Han visar bilder på partiledare för olika populistiska partier och studenterna får gissa på namn. Förslagen haglar och imponerande många är korrekta.