Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand.

Det ena handlade om icke-statliga aktörers roll i ett klimatavtal efter Paris och det andra var på på temat om koldioxid fotavtryck för en effektiv klimatpolitik. Earth Negotiation Bulletin rapporterade från båda seminarierna.