Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet utlyser fyra platser i forskarutbildningen med sista ansökningsdag 3 mars

Samtliga fyra platser är finansierade för fyra år, men har olika inritning.

  • Två av platserna har öppen statsvetenskaplig inriktning (ref. nr SU FV-0224-15)
    Se annons
  • En av platserna har inriktning mot östasiatisk säkerhet (ref. nr. SU FV-0237-15)
    Se annons
  • En av platserna har inriktning mot internationella relationer (ref. nr. SU FV-0251-15)
    Se annons

Ansökan ska skickas, enligt instruktioner i annonserna ovan, till registrator@su.se. Vänligen notera att om du ämnar söka till samtliga tre inriktningarna måste du skicka in tre separata ansökningar märkta med respektive referensnummer.

Den som överväger att ansöka om antagning rekommenderas att ta del av regler och föreskrifter för forskarutbildning i statsvetenskap vid Stockholms universitet

Läs också om utbildningens mål och innehåll, finansiering samt urvalskriterier vid bedömning av ansökan på vår hemsida.