Prekariatet har blivit ett allt vanligare begrepp för att beskriva en växande kategori människor som saknar stabil anställning, yrkesidentitet och tillförlitligt socialt skyddsnät. En av de mest framträdande författarna i denna debatt har beskrivit prekariatet som en ”ny farlig klass”, med gemensamma livsvillkor men utan enhet eller röst att uttrycka sin frustration (Standing 2011). Men är prekariatet en ny grupp? Utgör den verkligen en klass? Och är den farlig? Denna panel samlar forskare med olika utgångspunkter för att reflektera över prekariatet och de sätt på vilka det utmanar etablerade föreställningar om medborgarskap, arbete och välfärd.

Deltagare: Guy Standing (University of London), Branka Likic-Brboric (Linköpings universitet), Sofia Näsström (Uppsala universitet) och Joakim Palme (Uppsala universitet)