Keith Banting har en mycket omfattande vetenskaplig produktion som bland annat behandlar invandring, integration och utformningen av välfärdsstaten. Han är professor i statsvetenskap vid Queen’s University, Kingston, Ontario och innehavare av Queen’s Research Chair in Public Policy. Bland hans publikationer återfinns bland annat följande böcker:

Inequality and the Fading of Redistributive Politics. Vancouver: University of British Columbia Press (forthcoming 2013). Edited with John Myles.

Making EI Work: Research from the Mowat Centre Employment Insurance Task Force. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press (2012). Edited with Jon Medow.

Belonging? Diversity, Recognition and Shared Citizenship in Canada. (Montreal: Institute for Research on Public Policy (2007). Edited with Thomas Courchene and Leslie Seidle.

Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Oxford: Oxford University Press (2006). Edited with Will Kymlicka.