Konferensavgift

1000 kr: inkluderar fyra fika, tre luncher samt mingel på torsdag kväll
1500 kr: inkluderar samma som ovan samt festmiddag onsdag kväll
För deltagare som ej finansieras av statlig myndighet tillkommer moms på avgifterna.

 

Viktigt om moms

Deltagare från svenska myndigheter (exempelvis universitet eller motsvarande) betalar inte moms. Därför är det viktigt att deltagare med anknytning till exempelvis ett universitet betalar avgifterna via sin institution.
 

Vid inbetalning ska följande anges:

  • Deltagarens namn
  • 320/5336502
  • Om moms ingår i beloppet

Ex: För- och efternamn, 320/5336502, inkl/exkl moms
Plusgiro: 15657-0
Bankgiro: 5050-0206