Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand.

Vad blir konsekvenserna av att USA lämnar Parisavtalet och kan icke-statliga aktörer som civilsamhälle, företag och städer fylla tomrummet?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar på tisdagskvällar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 28 november är det Karin Bäckstrand professor i statsvetenskap som talar.

Fri entré. Välkommen!

Läs mer om Karin Bäckstrand.

 Programblad: Statsvetare pratar politik hösten 2017 (401 Kb)