Du som antagits till ett av institutionens Masterprogram kommer att få information skickad till dig i början av vecka 33. Kom ihåg att tacka ja till din plats senast 31 juli.  Det är mycket viktigt att du inte missar att svara senast den 31 juli, ett uteblivit ja-svar tolkas som ett nej, och platsen går då istället till någon som reservplacerats.

Även du som blivit reservplacerad ska tacka ja om du vill behålla din reservplats inför andra urvalet.