Onsdag 18 januari

Ansökningsworkshop

Onsdag 25 januari*

Katrin Uba, Uppsala universitet: The Consequences of Social Movements: Theoretical and methodological reflections on protest mobilization. Vi planerar även för en “masterclass” onsdag förmiddag.

Onsdag 1 februari*

Presentation av nya projekt

Onsdag 8 februari*

Publikationsseminarium - nya böcker och temanummer av tidskrifter

Onsdag 15 februari

Mittseminarium, Magnus Christiansson  

Fredag 17 februari, kl.10-12, i William Olsson salen

Disputation Björn Ottosson

Onsdag 8 mars   

Ansökningsworkshop II

Onsdag 15 mars*, kl 15.30-17.00

Susan Ariel Aaronson, University, George Washington University: Digital Trade and Human Rights

Fredag 24 mars, kl 10-12, i hörsal B4

Disputation Livia Johannesson, In Courts We Trust: Administrative Justice in Swedish Migration Courts
Opponent: Karin Borevi

Torsdag 27 april, kl 10.00-11.30, i rum F363

Vincent Pouliot, Department of Political Science at McGill University: International Pecking Orders: The Politics and Practice of Multilateral Diplomacy

Fredag 28 april, kl 10.00-12.00*, i hörsal F11

Jason Brennan, Georgetown University i Washington DC och författare till boken ”Efter demokratin. Argument för ett nytt styrelseskick”, berättar om boken. Därefter samtal med Ludvig Beckman och statsvetarstudenten Jamila Chaima.

Fredag 5 maj, kl 10.00-12.00, rum F479

Slutseminarium, Christofer Lindgren, ”De små medlens relevans: Om meningsskapande, mångtydighet och styrning i kommunalt arbete med tvärgående politikområden”.

Onsdag 10 maj*

Stacy vanDeveer, University of Massachusetts Boston

Tisdag 23 maj*

Cilja Harders, Center for Middle Eastern and North African Politics, Freie University, Berlin: Emotion, Affect and the Politics of Transformation in Egypt. Vi planerar även för en "masterclass" onsdagen den 24 maj på förmiddagen.

Fredag 9 juni

Mittseminarium, Tarek Oraby

Måndag 19 juni, 10-12

Slutseminarium, Åse Lidbeck


 * Seminariet hålls på engelska