Onsdag 20 september*

Jon Pierre, Göteborgs universitet 

Onsdag 27 september*

Slutseminarium, Alba Mohedano Roldán

Onsdag 4 oktober*

John Dryzek, University of Canberra

Torsdag 12 oktober, kl. 10.00-12.00*

Erik Voeeten, Georgetown

Fredag 20 oktober, kl 10.00-12.00

Slutseminarium, Karin Gavelin

Onsdag 25 oktober*

Hanna Wass, Helsingfors universitet

Onsdag 8 november

Installationsföreläsning Göran Sundström

Onsdag 20 december

Mittseminarium, Naima Chaboun

 

 * Seminariet hålls på engelska